Språkkafeene er på biblioteket på Verksmoen. 
Adresse: Verksvegen 4, 4735 Evje.

 

Logo frivilligsentralen