Frivilligsentralen forklarer språkkaféen slik:

"Vi øver oss på å snakke norsk med enkle ord og forklaringer, og lærer om samfunnsnyttige ting du bør vite noe om! Ord og utrykk kan være svært vanskelig å forstå og latteren sitter derfor ofte løst. I pauser koser vi oss med kaffe, te, saft og kjeks/frukt o.l."

Følg med på Frivilligsentralens arrangementer på deres nettsider.