Mottatte vaksinedoser

Evje og Hornnes kommune startet opp arbeidet med å vaksinere innbyggerne sine i uke 1 2021. Da fikk vi tilsendt de første dosene. 

  • I uke 1 og 2 ble beboere på institusjonene våre, som ønsket vaksine, prioritert. 
  • Fra uke 3 startet arbeidet med å vaksinere ørvige innbyggere. De eldste først. Vi fikk denne uken tilsendt ti doser. Utvalgt helsepersonell blir også prioritert hver uke fra nå.
  • I uke 4 får vi 42 doser. 22 av disse gis som dose nummer én, 20 gis som dose nummer to. 20 stykker er da fullvaksinert.
  • I uke 5 får vi 36 doser. 16 av disse gis som dose nummer én, 20 gis som dose nummer to. Tilsammen er da 40 innbyggere fullvaksinert.

Får innkalling

De nye dosene går til de eldste innbyggerne våre, som har takket ja til vaksine. Man prioriterer etter alder. De eldste får først. 

Vi sender innkalling per SMS når vi vet tidspunkt. De som har oppgitt at de ønsker å bli oppringt i stedet for å motta SMS, kommer vi til å ringe til.

Foreløpig vet vi ikke hvilken dag vaksinene kommer. Dette får vi beskjed om bare noen få dager i forkant. 

Tid og sted

Du vil få beskjed om oppmøtetid og -sted når du får innkalling.

Prioriter avtalen:

Det er viktig at man prioriterer denne avtalen, og heller skyver på eventuelle andre avtaler.

MEN dersom man har symptomer på luftveisinfeksjoner (som feber, hoste eller forkjølelse), må man gi beskjed om at man ikke kan møte. Da kan denne dosen gå til den neste på lista, og du vil igjen få mulighet til å ta vaksinen uka etter. Ring i så fall Servicekontoret på tlf. 379 32 300.

Kom på tiden:

Man må møte opp på tidspunktet man har fått tildelt, og ikke før eller etter. Dette er for å hindre at mange mennesker samles.

Vaksinasjonssted:

Dette vil variere ut ifra hvor mange doser som skal settes og hvor mye plass vi trenger.  

Hovedregelen er dersom vi mottar:
1 - 50 doser: Evjeheimen
50 - 400 doser: Furuly flerbrukshus
Over 400 doser: Evjehallen (gymsalen ved Evje barneskule)

Kommunen har kapasitet til å kunne sette ca 40 doser i timen, dersom vi får et stort antall vaksiner.