Med statsborgerseremonien vil den norske stat ønske nye borgere velkommen. Fylkesmannen inviterer alle nye statsborgere som har fylt 12 år, til statsborgerseremoni. Målet med statsborgerseremonien er å ønske nye statsborgere velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet.

Det er en hyggelig og høytidelig seremoni, hvor blant annet boka «Velkommen som ny statsborger»  blir utdelt. Boka inneholder en liten hilsen fra Kongen, litt om Norges historie og dagens Norge. Den sier noe om det norske demokratiet, rettigheter og plikter  - og den rettslige og samfunnsmessige betydningen av statsborgerskapet, i tillegg til en masse flotte bilder.

I år er det 10. året at statsborgerseremonien avholdes. Mer informasjon om statsborgerseremonier finner du på nettsidene til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 

Statsborgerseremoni høsten 2016.jpg

Ordfører Bjørn A. Ropstad og Tamara Nevmerzhytska