• Leverandør: Vaksinene vi får er fra Pfizer-BioNTech. I uke 2 2022 hadde vi også tilbud om Moderna sin vaksine, Spikevax, til de som ønsket det. Vi har også dette tilbudet i uke 5.
 • Egenerklæringsskjema: Alle som skal få vaksine, enten det er dose nr. 1, 2 eller 3, må levere et ferdig utfylt egenerklæringsskjema til den som vaksinerer. 
 • 5-11 år: Det er åpnet opp for at foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for "barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, og barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon." Én dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi 2. dose etter 8-12 uker, om man ønsker det.
 • 12-15 år: Barn mellom 12-15 år har frem til januar 2022 bare blitt anbefalt én vaksinedose. 14. januar 2022 er det åpnet opp for at "foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose en hvis foresatte/barnet selv ønsker det." Det poengteres fra FHI at "vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-15 år bør være den enkeltes valg, og ikke en sterk anbefaling fra helsemyndighetene." For å vaksinere barn og unge under 16 år, må de levere samtykkeskjema signert av begge foreldre/den forelderen med foreldreansvaret (dersom ikke det er begge).
 • 16-17 år: Ungdom på 16 og 17 år skal ha to doser, det bør være 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2.
 • Over 18 år: Voksne over 18 år tilbys en oppfriskningsdose. I denne aldersgruppen skal man normalt ha et intervall mellom dose 1 og dose 2 på 3-12 uker. Mellom dose 2 og dose 3, bør intervallet være 20 uker. Kommunen kaller deg automatisk inn når du har rett intervall - gitt at du har fått 2. dose i Evje og Hornnes kommune.
 • Høy- og moderat risiko over 18 år: Man bør få en oppfriskningsdose (3.dose). Denne gruppen ble meldt inn av sin fastlege da kommunene startet opp med koronavaksinasjon tidlig i 2021, som enten høy risiko eller moderat risiko. Høy risiko kunne prioriteres til en oppfriskningsdose tidligere enn moderat risiko-gruppen. Det må være et intervall mellom dose 2 og 3 på minst 20 uker. Kommunen kaller deg automatisk inn når du har rett intervall - gitt at du har fått 2. dose i Evje og Hornnes kommune.
 • Helsepersonell: Man bør få en oppfriskningsdose (3.dose). Mellom dose 2 og oppfriskningsdosen skal det være minst 20 uker.  
 • Barnehage- og skolepersonell: Man bør få en oppfriskningsdose (3.dose). Mellom dose 2 og oppfriskningsdosen skal det være minst 20 uker. 
 • Risiko: Får man beskjed fra spesialisthelsetjenesten/sykehuset om at man bør ta en 3. dose på grunn av sykdom/helsehistorikk feks dårlig immunforsvar, kan intervallet mellom dose 2 og dose 3 være minimum 28 dager. Man må da ta kontakt med kommunen selv for å bli satt opp til vaksinasjon. Er man i denne kategorien, kan man få en 4. dose tre måneder etter dose nr 3 er satt. Vi kaller deg da inn automatisk når du får rett intervall. 

Statistikk for Evje og Hornnes

Per 13. januar 2022 så oversikten over satte doser i Evje og Hornnes kommune slik ut: 

Statistikkoversattedoser_130122.JPG

Denne illustrasjonen er hentet fra FHIs statistikkbank, hvor den oppdateres jevnlig. Trykk her for å få siste oppdatering. 
Man kan også her skreddersy sin egen statistikkoversikt når det gjelder koronavaksinasjon i Norge. Man kan blant annet søke på ulike deler av landet, hvor mange doser som er gitt til forskjellige aldersgrupper, kjønn og tidspunkt for vaksinering. 

Tid og sted for vaksinasjon

Du vil få beskjed om oppmøtetid og -sted når du får SMS-innkalling.

Prioriter avtalen:

Det er viktig at man prioriterer denne avtalen, og heller skyver på eventuelle andre avtaler.

MEN dersom man har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjoner (som feber, hoste eller forkjølelse), kan man ikke møte. Du vil igjen få mulighet til å ta vaksinen en av ukene etter. 

Kom på tiden:

Man må møte opp på tidspunktet man har fått tildelt, og ikke før eller etter. Dette er for å hindre at mange mennesker samles mtp på mulig smitte. Det kan være du møter låst dør. Du vil bli sluppet inn etterhvert.

Egenerklæringsskjema:

Ta med ferdig utfylt egenerklæringsskjema til timen. Dette finner du her, eller du kan hente det på biblioteket på Evje eller på Servicekontoret på Evjemoen. Skjemaet tar du med inn og leverer til helsepersonellet som skal sette vaksine på deg. Helsepersonellet leverer det så videre til registrering. Når det er registrert, kan du se det i koronapasset ditt på www.helsenorge.no.

Samtykkeskjema for de under 16 år:

Er man under 16 år, er man ifølge lovverket ikke helserettslig myndig, og trenger da samtykke fra begge foreldre for å få vaksine. Her finner du samtykkeskjemaet du kan bruke. Barnet må ta det med til sin time, ferdig signert av begge foreldre. Barnet blir dessverre sendt hjem igjen uten å få vaksine, dersom ikke nødvendige signaturer er på plass. Les mer om vaksinasjon av aldersgruppen 12-15 år her.

Hvordan foregår vaksinasjonen?

Når du kommer inn, vil du bli registrert og få tilbud om håndsprit og munnbind. Du vil bli henvist til plass å vente på din tur, eller direkte til rett rom for vaksinering.

Etter vaksinen er satt, må du sitte i et anvist område og vente i 20 minutter. Her får du mer informasjon om vaksinen du har fått og eventuelle bivirkninger. Du har også helsepersonell rundt deg, i tilfelle du skulle reagere på vaksinen. 

Vaksinasjonssted:

Dette kan variere ut ifra hvor mange doser som skal settes og hvor mye plass vi trenger. 

Evjeheimen og Evjehallen har vært brukt. 4. og 11. januar 2022 var vi i Evjehallen. 1. februar 2022 er vi i kafeteriaen på Evjeheimen. 

Slik finner vi deg - sjekk om du er registrert med rett kontaktinformasjon

Når innbyggere skal få tilbud om og innkalles til vaksinasjon, bruker vi folkeregisteret og befolkningsvarslingstjenesten Varsling24. Informasjon om innbyggere hentes her fra nasjonale registre. Vennligst sjekk at du står registrert med rett kontaktinformasjon ved å logge inn på www.norge.no - da vet vi at vi klarer å nå deg når det blir din tur!

Les mer om dette her: Varsling24 - kundeinfo

Historikk - innkalling av aldersgrupper

Vi sender som hovedregel innkalling per SMS når vi vet tidspunktet for timen din. Da står "EHkommune" eller "2097" som avsender. Det kommer an på om det er Servicekontoret eller helsestasjonen som sender ut SMS. Kommer meldingen fra "EHkommune", ber vi av og til om at man trykker på en link i meldingen for å bekrefte timen sin. Dette gir oss en pekepinn på om vi har nådd frem til personen eller ikke.

Det kommer ofte en påminnings-sms dagen før timen din. Av og til, hvis det er mange doser eller mange avbestillinger, rekker vi ikke å sende ut påminning.

Vi prøver å gi beskjed til personene som skal få vaksine så fort som mulig, ofte uka før vaksinasjon. Det kan også komme innkalling i helg eller på ettermiddag, i tillegg til innenfor ordinær åpningstid. 

All kontakt vedrørende sin time eller om man står på liste, kan gå til Servicekontoret. Ring da 379 32 300.

Historikk:

I desember 2020 ringte vi alle innbyggere over 65 år og spurte om de ønsket vaksine. De som svarte ja, satte vi på liste som var sortert etter fødselsdato. Slik sikret vi at de eldste innbyggerne fikk tilbudet først. Parallelt fikk vi lister med oversikt over pasienter i høy eller moderat risiko fra fastlege, som også skulle prioriteres til å få vaksine. 

De over 65 år, og eventuelle andre, som oppga at de ønsket å bli oppringt i stedet for å motta SMS, ringte vi til. Når det gjelder innkalling til de i aldersgruppen over 75 år, ringte vi i tillegg til å sende SMS. Dette for å sikre best mulig oppfølging. 

Aldersgruppene under 65 år har fått spørsmål på SMS fra oss om de ønsker vaksine. Krysset man av for svaralternativet "Ja takk, jeg ønsker koronavaksine", ble man satt på liste og fikk innkalling når det ble deres tur i køen.

Ønsker du vaksine? 

Har du ikke fått tilbud om vaksine? Det kan hende vi ikke har funnet nummeret ditt, eller kanskje har feil nummer. Ring Servicekontoret for å sette deg på liste. Du får da innkalling til time en av de nærmeste ukene.

Historikk - mottatte doser i Evje og Hornnes

Evje og Hornnes kommune startet opp arbeidet med å vaksinere innbyggerne sine i uke 1 2021. Da fikk vi tilsendt de første dosene.

 • I uke 1 og 2 ble beboere på institusjonene våre, som ønsket vaksine, prioritert. 
 • Fra uke 3 startet arbeidet med å vaksinere ørvige innbyggere. De eldste først. Vi fikk denne uken tilsendt ti doser. Utvalgt helsepersonell blir også prioritert hver uke fra nå.
 • I uke 4 ble vi lovet 42 doser. Vi klarte derimot å trekke opp hele 48 doser fra glassene. 28 av disse ble gitt som dose nummer én, 20 ble gitt som dose nummer to. 
 • I uke 5 ble vi først lovet 36 doser. Senere fikk vi beskjed om at vi får dobbelt så mange, altså 72. 52 av disse ble gitt som dose nummer én, 20 ble gitt som dose nummer to. 
 • I uke 6 fikk vi 54 doser. 42 av disse ble gitt som dose nummer én, 12 ble gitt som dose nummer to. 
 • I uke 7 fikk vi 54 doser. 24 ble gitt som dose nummer én. 30 ble gitt som dose nummer to. 
 • I uke 8 fikk vi 54 doser. Alle disse gikk til å vaksinere de som fikk sin første dose for tre uker siden. 
 • I uke 9 er vi lovet 42 doser. Alle disse skal gå til å vaksinere de som fikk sin første dose tre uker tidligere. 
  I tillegg til den "vanlige" vaksinetypen (fra Pfizer-BioNTech), får vi denne uken vår første leveranse av AstraZeneca-vaksinen. Det er bestemt fra nasjonalt hold at vaksiner fra denne leverandøren skal gå til å vaksinere prioritert helsepersonell. Les mer om dette her. Den er ikke ment til mennesker over 65 år ennå, da den ikke er utprøvd nok for denne gruppen. Hvem som står på listen over prioritert helsepersonell kan du se her.
 • I uke 10 fikk vi 42 doser fra Pfizer-BioNTech. 12 av disse ble gitt som dose nr. én. 30 doser gikk til å vaksinere de som fikk sin første dose for tre og fire uker siden. 
  I tillegg til dosene fra Pfizer-BioNTech, får vi 100 doser fra AstraZeneca. Av disse går 20% til å vaksinere helsepersonell, og resten til å vaksinere innbyggere i "moderat risiko", de som av FHI er plassert i prioriteringsgruppe 5, 6 og 7: 
  Gruppe 5: Alder 55-64 med underliggende sykdommer/tilstander 
  Gruppe 6: Alder 45-54 med underliggende sykdommer/tilstander 
  Gruppe 7: Alder 18-44 med underliggende sykdommer/tilstander 
  Her kan du lese om de forskjellige risikogruppene, og hvilke sykdommer/tilstander som ansees som "høy risiko" eller "moderat risiko"
  Fastlegen din har ansvaret for å sende beskjed til din hjemkommune om han/hun vurderer at du skal inngå i risikogruppene. 
 • I uke 11 fikk vi 48 doser fra Pfizer-BioNTech. 46 av disse ble gitt som dose nr. én. To ble gitt som dose nummer to. Vi får ingen doser fra AstraZeneca denne uken.
 • I uke 12 fikk vi 54 doser fra Pfizer-BioNTech. Alle disse gikk til å vaksinere de neste på prioriteringslistene med første dose. Vi blir da ferdige med innbyggere mellom 75 og 85 år, og begynner på prioriteringsgruppe 4: Innbyggere mellom 65 og 75 år, og samtidig de mellom 18 og 64 år som fastlegen vurderer at er i høy risiko.
 • I uke 13 fikk vi 48 doser fra Pfizer-BioNTech. 19 av disse er 2. doser, og 29 av disse er 1. doser. Vi jobber oss videre på lista over de i prioriteringsgruppe 4.
 • I uke 14 fikk vi 96 doser fra Pfizer-BioNTech. Alle disse er 1. doser. Vi jobber oss videre på lista over de i prioriteringsgruppe 4.
 • I uke 15 fikk vi tilsendt 120 doser fra Pfizer-BioNTech. 5 av disse er 2. doser. 115 er 1. doser. Vi jobber oss videre på lista over de i prioriteringsgruppe 4.
 • I uke 16 er vi lovet 96 doser fra Pfizer-BioNTech. 3 av disse er 2. doser. 93 er 1. doser. Vi jobber oss videre på lista over de i prioriteringsgruppe 4.
 • I uke 17 fikk vi 150 doser fra Pfizer-BioNTech. 56 av disse er 2. doser. 94 er 1. doser. 
  Vi blir da ferdig med å vaksinere de som er i prioriteringsgruppe 4 med sin 1. dose. Vi starter også å tilby vaksine til de i prioriteringsgruppe 5, 6 og 7 (som ikke allerede er vaksinert med AstraZeneca i uke 10), og innbyggere født i 1957.
 • I uke 18 fikk vi 108 doser. Av disse var 64 2. doser og 44 1. doser. Vi fortsetter å vaksinere innbyggere etter alder. Det er nå i hovedsak de som er født i 1958 og 1959 som står for tur. 
 • I uke 19 får vi 78 doser. Av disse er 36 2. doser og 42 1. doser. Vi fortsetter i hovedsak å vaksinere innbyggere født fra 1960. 
 • I uke 20 får vi 96 doser. Alle disse dosene er 2. doser. Det er ikke doser igjen da til å gi noen 1. dose.
 • I uke 21 får vi 228 doser. Alle disse dosene går til å vaksinere de som skal ha sin 2. dose. Dersom det trekkes opp ekstra doser, eller noen avlyser sin dose, vil disse bli tilbudt som 1. doser. Grunnen til at vi får flere doser enn vanlig denne uken, er for å vaksinere halvparten av de som fikk 1. dose fra AstraZeneca i uke 9/10 med 2. dose. Neste uke får de resterende som fikk AstraZeneca, sin 2. dose.
 • I uke 22 får vi 264 doser. Av disse er 191 2. doser. 73 pluss det som eventuelt trekkes opp ekstra tilbys som 1. dose til de neste på lista.
 • I uke 23 får vi 156 doser. Av disse var 120 2. doser og 35 1. doser.
 • I uke 24 får vi 138 doser. Av disse er 9 2. doser og 129 er 1. doser. 
 • I uke 25 får vi 168 doser. Av disse er 9 2. doser og 159 1. doser. Vi blir denne uken ferdig med å vaksinere de i gruppe 9 med sin første dose. Vi starter på gruppe 10.
 • I uke 26 får vi 144 doser. Av disse er 8 2. doser og 136 1. doser. Vi fortsetter nå å vaksinere de i gruppe 10. 
 • I uke 27 får vi 108 doser. Av disse er 14 2. doser og 94 1.doser. Vi fortsetter å vaksinere de i gruppe 10, og kartlegger for vaksinering av gruppe 11 (de mellom 39-25 år).
 • I uke 28 får vi 102 doser. Av disse er 8 2. doser og 94 1. doser. Vi blir da så godt som ferdige med 1. gangsvaksinering av gruppe 10. Starter å kalle inn innbyggere i gruppe 11 - de som er født i 1982 først, så 1983, osv.
 • I uke 29 får vi 276 doser. Av disse er 5 2.doser og 271 1. doser. Vi blir da så godt som ferdige med 1.gangsvaksinering av gruppe 11. 
 • I uke 30 får vi 468 doser. Av disse er 422 2. doser og 46 1. doser. De resterende i gruppe 11 får sin 1. dose, og de som skulle fått 2. dose i uke 31 - 36 blir kalt inn. 
 • I uke 31 får vi 258 doser. De fleste gis som 2. dose til de som skulle hatt i uke 36 - 38. Enkelte 1. doser blir gitt til de som av ulike grunner ikke har fått tidligere. 
 • I uke 34 får vi 702 doser. De fleste gis som 2. doser. Vi starter også å vaksinere innbyggere og elever ved våre skoler som er født i 2004 og 2005.
 • I uke 35-38 får vi ikke nye doser, men vi bruker de dosene vi har lagret fra uke 34.
 • I ukene etter dette er det nå god tilgang på vaksinedoser, og vi bestiller så mange doser vi trenger. Vi er i gang med 3. runde med koronavaksinasjon.

​Vi gjør oppmerksom på at tallene over kan avvike litt fra de reelle tallene, siden vi her tar utgangspunkt i de dosene vi er lovet tilsendt, og ikke de dosene vi klarer å trekke opp ekstra av vaksineglassene hver uke.