Parallelt, tidligere uker, har også prioritert helsepersonell, pasienter i moderat risiko (meldt inn av fastlegen), og de fleste født i 1956, blitt vaksinert med doser fra AstraZeneca. AstraZeneca skulle tidligere ikke tilbys de over 65 år på grunn av manglende studier på effekten på denne gruppen. Midten av mars 2021 hadde man derimot flere studier som viser at denne vaksinetypen nå var like effektiv som den de eldre har fått til nå, Pfizer-BioNTech. Vaksinetypene ble da likestilte. 

NB! Like etter at vaksinetypene ble likestilte, ble AstraZeneca-vaksinen satt på pause på grunn av videre utredning for sjeldne bivirkninger. Dette ut ifra et forsiktighetsprinsipp. Evje og Hornnes får derfor ikke vaksiner fra AstraZeneca per nå. De som fikk sin første dose av denne typen, vil få andre dose fra Pfizer-BioNTech i slutten av mai/begynnelse av juni 2021. 

Så mange doser har vi fått

Statistikk over satte doser

Per 12. mai 2021 ser oversikten over satte doser i Evje og Hornnes kommune slik ut: 

Statistikkoversattedoser_120521.JPG

Denne illustrasjonen er hentet fra FHIs statistikkbank, hvor den oppdateres jevnlig. Trykk her for å få siste oppdatering.

Man kan også her skreddersy sin egen statistikkoversikt når det gjelder koronavaksinasjon i Norge. Man kan blant annet søke på ulike deler av landet, hvor mange doser som er gitt til forskjellige aldersgrupper, kjønn og tidspunkt for vaksinering. 

Historikk for Evje og Hornnes

Evje og Hornnes kommune startet opp arbeidet med å vaksinere innbyggerne sine i uke 1 2021. Da fikk vi tilsendt de første dosene.

 • I uke 1 og 2 ble beboere på institusjonene våre, som ønsket vaksine, prioritert. 
 • Fra uke 3 startet arbeidet med å vaksinere ørvige innbyggere. De eldste først. Vi fikk denne uken tilsendt ti doser. Utvalgt helsepersonell blir også prioritert hver uke fra nå.
 • I uke 4 ble vi lovet 42 doser. Vi klarte derimot å trekke opp hele 48 doser fra glassene. 28 av disse ble gitt som dose nummer én, 20 ble gitt som dose nummer to. 
 • I uke 5 ble vi først lovet 36 doser. Senere fikk vi beskjed om at vi får dobbelt så mange, altså 72. 52 av disse ble gitt som dose nummer én, 20 ble gitt som dose nummer to. 
 • I uke 6 fikk vi 54 doser. 42 av disse ble gitt som dose nummer én, 12 ble gitt som dose nummer to. 
 • I uke 7 fikk vi 54 doser. 24 ble gitt som dose nummer én. 30 ble gitt som dose nummer to. 
 • I uke 8 fikk vi 54 doser. Alle disse gikk til å vaksinere de som fikk sin første dose for tre uker siden. 
 • I uke 9 er vi lovet 42 doser. Alle disse skal gå til å vaksinere de som fikk sin første dose tre uker tidligere. 
  I tillegg til den "vanlige" vaksinetypen (fra Pfizer-BioNTech), får vi denne uken vår første leveranse av AstraZeneca-vaksinen. Det er bestemt fra nasjonalt hold at vaksiner fra denne leverandøren skal gå til å vaksinere prioritert helsepersonell. Les mer om dette her. Den er ikke ment til mennesker over 65 år ennå, da den ikke er utprøvd nok for denne gruppen. Hvem som står på listen over prioritert helsepersonell kan du se her.
 • I uke 10 fikk vi 42 doser fra Pfizer-BioNTech. 12 av disse ble gitt som dose nr. én. 30 doser gikk til å vaksinere de som fikk sin første dose for tre og fire uker siden. 
  I tillegg til dosene fra Pfizer-BioNTech, får vi 100 doser fra AstraZeneca. Av disse går 20% til å vaksinere helsepersonell, og resten til å vaksinere innbyggere i "moderat risiko", de som av FHI er plassert i prioriteringsgruppe 5, 6 og 7: 
  Gruppe 5: Alder 55-64 med underliggende sykdommer/tilstander 
  Gruppe 6: Alder 45-54 med underliggende sykdommer/tilstander 
  Gruppe 7: Alder 18-44 med underliggende sykdommer/tilstander 
  Her kan du lese om de forskjellige risikogruppene, og hvilke sykdommer/tilstander som ansees som "høy risiko" eller "moderat risiko"
  Fastlegen din har ansvaret for å sende beskjed til din hjemkommune om han/hun vurderer at du skal inngå i risikogruppene. 
 • I uke 11 fikk vi 48 doser fra Pfizer-BioNTech. 46 av disse ble gitt som dose nr. én. To ble gitt som dose nummer to. Vi får ingen doser fra AstraZeneca denne uken.
 • I uke 12 fikk vi 54 doser fra Pfizer-BioNTech. Alle disse gikk til å vaksinere de neste på prioriteringslistene med første dose. Vi blir da ferdige med innbyggere mellom 75 og 85 år, og begynner på prioriteringsgruppe 4: Innbyggere mellom 65 og 75 år, og samtidig de mellom 18 og 64 år som fastlegen vurderer at er i høy risiko.
 • I uke 13 fikk vi 48 doser fra Pfizer-BioNTech. 19 av disse er 2. doser, og 29 av disse er 1. doser. Vi jobber oss videre på lista over de i prioriteringsgruppe 4.
 • I uke 14 fikk vi 96 doser fra Pfizer-BioNTech. Alle disse er 1. doser. Vi jobber oss videre på lista over de i prioriteringsgruppe 4.
 • I uke 15 fikk vi tilsendt 120 doser fra Pfizer-BioNTech. 5 av disse er 2. doser. 115 er 1. doser. Vi jobber oss videre på lista over de i prioriteringsgruppe 4.
 • I uke 16 er vi lovet 96 doser fra Pfizer-BioNTech. 3 av disse er 2. doser. 93 er 1. doser. Vi jobber oss videre på lista over de i prioriteringsgruppe 4.
 • I uke 17 fikk vi 150 doser fra Pfizer-BioNTech. 56 av disse er 2. doser. 94 er 1. doser. 
  Vi blir da ferdig med å vaksinere de som er i prioriteringsgruppe 4 med sin 1. dose. Vi starter også å tilby vaksine til de i prioriteringsgruppe 5, 6 og 7 (som ikke allerede er vaksinert med AstraZeneca i uke 10), og innbyggere født i 1957.
 • I uke 18 fikk vi 108 doser. Av disse var 64 2. doser og 44 1. doser. Vi fortsetter å vaksinere innbyggere etter alder. Det er nå i hovedsak de som er født i 1958 og 1959 som står for tur. 
 • I uke 19 får vi 78 doser. Av disse er 36 2. doser og 42 1. doser. Vi fortsetter i hovedsak å vaksinere innbyggere født fra 1960. 
 • I uke 20 er alle dosene vi får 2. doser. Det er ikke doser igjen da til å gi noen 1. dose. 

​Vi gjør oppmerksom på at tallene over kan avvike litt fra de reelle tallene, siden vi her tar utgangspunkt i de dosene vi er lovet tilsendt, og ikke de dosene vi klarer å trekke opp ekstra av vaksineglassene hver uke.

Alle får innkalling

I desember 2020 ringte vi alle innbyggere over 65 år og spurte om de ønsket vaksine. De som har svart ja, har vi klare på liste som er sortert etter fødselsdato. Slik sikrer vi at de eldste innbyggerne får tilbudet først. Parallelt har vi også fått lister over pasienter i høy eller moderat risiko fra fastlege, som skal prioriteres til å få vaksine. 

Aldersgruppene under 65 år vil få spørsmål på SMS fra oss om de ønsker vaksine. Krysser man av for svaralternativet "Ja takk, jeg ønsker koronavaksine", settes man på liste og får innkalling når det blir deres tur i køen.

Vi sender som hovedregel innkalling per SMS når vi vet tidspunktet for timen. Da står "EHkommune" eller "2097" som avsender. Det kommer an på om det er Servicekontoret eller helsestasjonen som sender ut SMS. De over 65 år, som har oppgitt at de ønsker å bli oppringt i stedet for å motta SMS, ringer vi til.
Når det gjelder innkalling til de i aldersgruppen over 75 år, har vi ringt i tillegg til å sende SMS. Dette for å sikre best mulig oppfølging. 

Foreløpig vet vi ikke hvilken dag vaksinene kommer før uka før de kommer. Vi prøver da å gi beskjed til personene som skal få vaksine så fort som mulig. Beskjed kan komme i helg eller på ettermiddag, i tillegg til innenfor ordinær åpningstid. 

All kontakt vedrørende sin time eller om man står på liste, kan gå til Servicekontoret. Ring da 379 32 300.

Tid og sted for vaksinasjon

Du vil få beskjed om oppmøtetid og -sted når du får innkalling.

Prioriter avtalen:

Det er viktig at man prioriterer denne avtalen, og heller skyver på eventuelle andre avtaler.

MEN dersom man har symptomer på luftveisinfeksjoner (som feber, hoste eller forkjølelse), må man gi beskjed om at man ikke kan møte. Da kan denne dosen gå til den neste på lista, og du vil igjen få mulighet til å ta vaksinen en av ukene etter. Ring i så fall Servicekontoret på tlf. 379 32 300.

Kom på tiden:

Man må møte opp på tidspunktet man har fått tildelt, og ikke før eller etter. Dette er for å hindre at mange mennesker samles mtp på mulig smitte. Det kan være du møter låst dør. Du vil bli sluppet inn etterhvert.

Hvordan foregår vaksinasjonen:

Når du kommer inn, vil du få tilbud om håndsprit og munnbind. Du vil også få et egenerklæringsskjema som du må fylle ut. Dette skjemaet kan du gjerne ha med ferdig utfylt. Følg linken under her for å få opp rett skjema. 

Etter vaksinen er satt, må du sitte i et anvist område og vente i 20 minutter. Her får du mer informasjon om vaksinen du har fått og eventuelle bivirkninger. Du har også helsepersonell rundt deg. 

Egenerklæringsskjema:

Skjemaet finner du her. Når du kommer for å få din vaksine, kan du gjerne ta med dette skjemaet ferdig utfylt. Har du ikke mulighet til å printe det ut, kan du få det på Servicekontoret eller du kan få det når du kommer for å bli vaksinert. Vi gjør oppmerksom på at det på baksiden av skjemaet, er spørsmål om en del medisiner, som det er viktig at du fyller ut. 

Vaksinasjonssted:

Dette vil variere ut ifra hvor mange doser som skal settes og hvor mye plass vi trenger. Til nå har vi god erfaring med å bruke lokalene rundt kafeteriaen på Evjeheimen til vaksinasjon av opptil 150 doser.

Kommunen har kapasitet til å kunne sette ca 40 doser i timen, dersom vi får et stort antall vaksiner. Dette tilsvarer 2000 vaksiner per uke.

Vaksinetypene vi mottar i Evje og Hornnes

Evje og Hornnes kommune har mottatt vaksiner fra to forskjellige leverandører til nå - vaksinen fra Pfizer-BioNTech og vaksinen fra AstraZeneca. Nå mottar vi kun vaksinen fra Pfizer-BioNTech. Vaksinen fra AstraZeneca er for tiden satt på pause. Under her kan du lese om de to forskjellige vaksinetypene vi har mottatt, og hvilke innbyggergrupper som til nå har blitt prioritert: 

Vaksinetypene er nå likestilte

Fra 9. mars 2021 ble de to vaksinetypene vi har fått her i kommunen, Pfizer-BioNTech og AstraZeneca, likestilte, og kan tilbys innbyggere på likere linje enn tidligere. Flere nyere studier viser at vaksinene gir lik bekyttelse mot koronasykdom - i alle aldersgrupper over 18 år.

På grunn av manglende studier på bruk av AstraZeneca-vaksinen til de over 65 år, har denne frem til 9. mars vært forbeholdt aldersgruppen 18-64 år. Nå er dette altså endret.

Les mer om dette her: AstraZeneca-vaksinen anbefales til alle over 18 år.

De dosene vi får hver uke, fra både Pfizer BioNTech og AstraZeneca, går til de eldste innbyggerne våre, som har takket ja til vaksine. Man prioriterer etter alder. De eldste får først. Etterhvert som vi kommer lenger ned på lista, blir også innbyggere som ansees som i "høy risiko" av sin fastlege og som er i alderen 18-64 år, satt på lista over de som skal prioriteres til å få vaksine. En liten gruppe skal prioriteres til å få en mRNA-vaksine, altså Pfizer-BioNTech. Blant annet de som er organtransplanterte. 

Begge vaksinetypene må settes i to omganger. Man får innkalling igjen når det er tid for å sette den andre dosen. 

 • Intervallet for Pfizer-BioNTech er etter 15. mars ca. seks uker mellom dosene. De som har fått sin første dose før 15. mars, får sin andre dose etter tre uker. Dette pga endringer i reglene etter 15. mars 2021.
 • Intervallet for AstraZeneca er 9-12 uker mellom de to dosene. Siden denne vaksinen er foreløpig satt på pause, avventer vi beskjed om hva som skal skje vedr. 2. dosen. Dette jobbes med nasjonalt og internasjonalt.

Vaksine fra Pfizer-BioNTech

Tidligere (før 9. mars 2021) var disse gruppene prioritert til denne typen vaksine: 
1. Beboere i sykehjem
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 

Nå (pr mars 2021) har vi derimot flere studier som viser at også de over 65 år og i risiko får like god beskyttelse mot koronasykdom ved å bruke vaksine fra AstraZeneca. 

Informasjon om vaksinen fra Pfizer-BioNTech
For informasjon på flere språk eller tilrettelagt for de som bruker for eksempel tegnspråk trykk her.  

Vaksine fra AstraZeneca

De første dosene vi fikk fra AstraZeneca, gikk i første omgang til å vaksinere prioritert helsepersonell og andre grupper som står på samme prioriteringsliste, under 65 år. Her inngår blant annet pårørende og andre som har helseoppgaver knyttet til pasienter som bor hjemme, og smittesporingsteam. Les mer om hvem som står på lista over prioritert helsepersonell her

Tidligere (før 9. mars 2021) var disse gruppene prioritert til denne typen vaksine, i tillegg til prioritert helsepersonell:
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år

Siden vaksinen fra AstraZeneca ble likestilt med vaksinen fra Pfizer-BioNTech, kan vi tilby denne også til de eldste innbyggerne våre. Vi kan derfor "hoppe opp igjen" på prioriteringslisten, og kjøre ett vaksineringsløp, i stedet for to parallelle vaksineringsløp ut fra hvilken målgruppe som kunne ha hvilken type vaksine.

Informasjon om vaksinen fra AstraZeneca
For informasjon på flere språk eller tilrettelagt for de som bruker for eksempel tegnspråk trykk her

Slik finner vi deg - sjekk om du er registrert med rett telefonnummer

Når innbyggere skal få tilbud om og innkalles til vaksinasjon, bruker vi folkeregisteret og befolkningsvarslingstjenesten Varsling24. Informasjon om innbyggere hentes her fra nasjonale registre. Vennligst sjekk at du står registrert med rett kontaktinformasjon ved å logge inn på www.norge.no - da vet vi at vi klarer å nå deg når det blir din tur!

Les mer om dette her: Varsling24 - kundeinfo