Koronapasset blir komplett en uke etter 2. dose er satt, og man blir da ansett som fullvaksinert.

Vaksinene vi får er fra Pfizer-BioNTech. 

Er du over 16 år og innbygger i Evje og Hornnes, og ønsker vaksine likevel? Eller har du ikke hørt fra oss? Ring Servicekontoret på 379 32 300 for å melde deg på til vaksinasjon. 
De som er under 16 år, men har fylt 12 år, kan også få vaksine. Da må begge foreldre signere et samtykkeskjema som barnet/ungdommen har med til sin time. Har de ikke samtykke fra begge foreldre, har vi ikke lov å vaksinere de mot covid-19.

Statistikk for Evje og Hornnes

Per 22. september 2021 ser oversikten over satte doser i Evje og Hornnes kommune slik ut: 

Statistikkoversattedoser_220921.JPG

Denne illustrasjonen er hentet fra FHIs statistikkbank, hvor den oppdateres jevnlig. Trykk her for å få siste oppdatering. 
Man kan også her skreddersy sin egen statistikkoversikt når det gjelder koronavaksinasjon i Norge. Man kan blant annet søke på ulike deler av landet, hvor mange doser som er gitt til forskjellige aldersgrupper, kjønn og tidspunkt for vaksinering. 

Alle får innkalling

Vi sender som hovedregel innkalling per SMS når vi vet tidspunktet for timen din. Da står "EHkommune" eller "2097" som avsender. Det kommer an på om det er Servicekontoret eller helsestasjonen som sender ut SMS. Kommer meldingen fra "EHkommune", ber vi ofte om at man trykker på en link i meldingen for å bekrefte timen sin. Dette gir oss en pekepinn på om vi har nådd frem til personen eller ikke.

Det kommer ofte en påminnings-sms dagen før timen din. Av og til, hvis det er mange doser eller mange avbestillinger, rekker vi ikke å sende ut påminning.

Vi prøver å gi beskjed til personene som skal få vaksine så fort som mulig, ofte uka før vaksinasjon. Kommer det en avbestilling, blir det kalt inn ny person for denne fortløpende. Det kan derfor komme innkalling i helg eller på ettermiddag, i tillegg til innenfor ordinær åpningstid. 

All kontakt vedrørende sin time eller om man står på liste, kan gå til Servicekontoret. Ring da 379 32 300.

Historikk:

I desember 2020 ringte vi alle innbyggere over 65 år og spurte om de ønsket vaksine. De som svarte ja, satte vi på liste som var sortert etter fødselsdato. Slik sikret vi at de eldste innbyggerne fikk tilbudet først. Parallelt fikk vi lister med oversikt over pasienter i høy eller moderat risiko fra fastlege, som også skulle prioriteres til å få vaksine. 

De over 65 år, og eventuelle andre, som oppga at de ønsket å bli oppringt i stedet for å motta SMS, ringte vi til. Når det gjelder innkalling til de i aldersgruppen over 75 år, ringte vi i tillegg til å sende SMS. Dette for å sikre best mulig oppfølging. 

Aldersgruppene under 65 år har fått spørsmål på SMS fra oss om de ønsker vaksine. Krysset man av for svaralternativet "Ja takk, jeg ønsker koronavaksine", ble man satt på liste og fikk innkalling når det ble deres tur i køen.

Ønsker du vaksine? 

Har du ikke fått tilbud om vaksine? Det kan hende vi ikke har funnet nummeret ditt, eller kanskje har feil nummer. Ring Servicekontoret for å sette deg på liste. Du får da innkalling til time en av de nærmeste ukene.

Tid og sted for vaksinasjon

Du vil få beskjed om oppmøtetid og -sted når du får SMS-innkalling.

Prioriter avtalen:

Det er viktig at man prioriterer denne avtalen, og heller skyver på eventuelle andre avtaler.

MEN dersom man har symptomer på luftveisinfeksjoner (som feber, hoste eller forkjølelse), må man gi beskjed om at man ikke kan møte. Da kan denne dosen gå til den neste på lista, og du vil igjen få mulighet til å ta vaksinen en av ukene etter. Ring i så fall Servicekontoret på tlf. 379 32 300.

Kom på tiden:

Man må møte opp på tidspunktet man har fått tildelt, og ikke før eller etter. Dette er for å hindre at mange mennesker samles mtp på mulig smitte. Det kan være du møter låst dør. Du vil bli sluppet inn etterhvert.

Egenerklæringsskjema:

Ta med ferdig utfylt egenerklæringsskjema til timen. Dette finner du her, eller du kan hente det på biblioteket på Evje, i ei kasse ved den røde "forhåndsstemme-boden" i sentrum eller på Servicekontoret på Evjemoen. Skjemaet tar du med inn og leverer til helsepersonellet som skal sette vaksine på deg. Helsepersonellet leverer det så videre til registrering. Når det er registrert, kan du se det i koronapasset ditt på www.helsenorge.no.

Samtykkeskjema for de under 16 år:

Er man under 16 år, er man ifølge lovverket ikke helserettslig myndig, og trenger da samtykke fra begge foreldre for å få vaksine. Her finner du samtykkeskjemaet du kan bruke. Barnet må ta det med til sin time, ferdig signert av begge foreldre. Les mer om vaksinasjon av aldersgruppen 12-15 år her.

Hvordan foregår vaksinasjonen?

Når du kommer inn, vil du få tilbud om håndsprit og munnbind. Du vil bli henvist til plass å vente på din tur, eller direkte til rett rom for vaksinering.

Etter vaksinen er satt, må du sitte i et anvist område og vente i 20 minutter. Her får du mer informasjon om vaksinen du har fått og eventuelle bivirkninger. Du har også helsepersonell rundt deg, i tilfelle du skulle reagere på vaksinen. 

Vaksinasjonssted:

Dette kan variere ut ifra hvor mange doser som skal settes og hvor mye plass vi trenger. Til nå har vi god erfaring med å bruke lokalene rundt kafeteriaen på Evjeheimen til vaksinasjon av opptil 500 doser.

Kommunen har kapasitet til å kunne sette ca 40 doser i timen, dersom vi får et stort antall vaksiner. Dette tilsvarer 2000 vaksiner per uke.

Vaksinetypene vi mottar i Evje og Hornnes

Evje og Hornnes kommune har mottatt vaksiner fra to forskjellige leverandører til nå - vaksinen fra Pfizer-BioNTech og vaksinen fra AstraZeneca.

Nå mottar vi kun vaksinen fra Pfizer-BioNTech. Denne er godkjent for alle grupper over 12 år, men i Norge tilbys den fremdeles ikke til de mellom 12 og 15 år, uten underliggende sykdom. 

Vaksinen fra AstraZeneca er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet i Norge. 

Historikk:

Under her kan du lese om de to forskjellige vaksinetypene vi har mottatt, og hvilke innbyggergrupper som ble prioritert til hvilken type: 

AstraZeneca til prioriterte mellom 18-64 år

På grunn av manglende studier på bruk av AstraZeneca-vaksinen til de over 65 år, var denne frem til 9. mars forbeholdt aldersgruppen 18-64 år. I Evje og Hornnes ble den tilbudt primært helsepersonell og mennesker i moderat risiko, som var meldt inn av sin fastlege. Alle i aldersgruppen 18-64 år. 

Vaksinen fra AstraZeneca ble senere tatt ut av vaksinasjonsprogrammet i Norge. De som ble vaksinert med 1. dose fra denne leverandøren, får den 2. dosen sin fra Pfizer- BioNTech. Les mer om dette her.

Vaksine fra Pfizer-BioNTech

Disse gruppene er prioritert til denne typen vaksine: 
1. Beboere i sykehjem
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 

Informasjon om vaksinen fra Pfizer-BioNTech
For informasjon på flere språk eller tilrettelagt for de som bruker for eksempel tegnspråk trykk her.  

Vaksine fra AstraZeneca

De første dosene vi fikk fra AstraZeneca, gikk i første omgang til å vaksinere prioritert helsepersonell og andre grupper som står på samme prioriteringsliste, under 65 år. Her inngår blant annet pårørende og andre som har helseoppgaver knyttet til pasienter som bor hjemme, og smittesporingsteam. Les mer om hvem som står på lista over prioritert helsepersonell her

Disse gruppene var prioritert til denne typen vaksine, i tillegg til prioritert helsepersonell:
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år

Informasjon om vaksinen fra AstraZeneca
For informasjon på flere språk eller tilrettelagt for de som bruker for eksempel tegnspråk trykk her

Historikk for vaksinering i Evje og Hornnes

Evje og Hornnes kommune startet opp arbeidet med å vaksinere innbyggerne sine i uke 1 2021. Da fikk vi tilsendt de første dosene.

 • I uke 1 og 2 ble beboere på institusjonene våre, som ønsket vaksine, prioritert. 
 • Fra uke 3 startet arbeidet med å vaksinere ørvige innbyggere. De eldste først. Vi fikk denne uken tilsendt ti doser. Utvalgt helsepersonell blir også prioritert hver uke fra nå.
 • I uke 4 ble vi lovet 42 doser. Vi klarte derimot å trekke opp hele 48 doser fra glassene. 28 av disse ble gitt som dose nummer én, 20 ble gitt som dose nummer to. 
 • I uke 5 ble vi først lovet 36 doser. Senere fikk vi beskjed om at vi får dobbelt så mange, altså 72. 52 av disse ble gitt som dose nummer én, 20 ble gitt som dose nummer to. 
 • I uke 6 fikk vi 54 doser. 42 av disse ble gitt som dose nummer én, 12 ble gitt som dose nummer to. 
 • I uke 7 fikk vi 54 doser. 24 ble gitt som dose nummer én. 30 ble gitt som dose nummer to. 
 • I uke 8 fikk vi 54 doser. Alle disse gikk til å vaksinere de som fikk sin første dose for tre uker siden. 
 • I uke 9 er vi lovet 42 doser. Alle disse skal gå til å vaksinere de som fikk sin første dose tre uker tidligere. 
  I tillegg til den "vanlige" vaksinetypen (fra Pfizer-BioNTech), får vi denne uken vår første leveranse av AstraZeneca-vaksinen. Det er bestemt fra nasjonalt hold at vaksiner fra denne leverandøren skal gå til å vaksinere prioritert helsepersonell. Les mer om dette her. Den er ikke ment til mennesker over 65 år ennå, da den ikke er utprøvd nok for denne gruppen. Hvem som står på listen over prioritert helsepersonell kan du se her.
 • I uke 10 fikk vi 42 doser fra Pfizer-BioNTech. 12 av disse ble gitt som dose nr. én. 30 doser gikk til å vaksinere de som fikk sin første dose for tre og fire uker siden. 
  I tillegg til dosene fra Pfizer-BioNTech, får vi 100 doser fra AstraZeneca. Av disse går 20% til å vaksinere helsepersonell, og resten til å vaksinere innbyggere i "moderat risiko", de som av FHI er plassert i prioriteringsgruppe 5, 6 og 7: 
  Gruppe 5: Alder 55-64 med underliggende sykdommer/tilstander 
  Gruppe 6: Alder 45-54 med underliggende sykdommer/tilstander 
  Gruppe 7: Alder 18-44 med underliggende sykdommer/tilstander 
  Her kan du lese om de forskjellige risikogruppene, og hvilke sykdommer/tilstander som ansees som "høy risiko" eller "moderat risiko"
  Fastlegen din har ansvaret for å sende beskjed til din hjemkommune om han/hun vurderer at du skal inngå i risikogruppene. 
 • I uke 11 fikk vi 48 doser fra Pfizer-BioNTech. 46 av disse ble gitt som dose nr. én. To ble gitt som dose nummer to. Vi får ingen doser fra AstraZeneca denne uken.
 • I uke 12 fikk vi 54 doser fra Pfizer-BioNTech. Alle disse gikk til å vaksinere de neste på prioriteringslistene med første dose. Vi blir da ferdige med innbyggere mellom 75 og 85 år, og begynner på prioriteringsgruppe 4: Innbyggere mellom 65 og 75 år, og samtidig de mellom 18 og 64 år som fastlegen vurderer at er i høy risiko.
 • I uke 13 fikk vi 48 doser fra Pfizer-BioNTech. 19 av disse er 2. doser, og 29 av disse er 1. doser. Vi jobber oss videre på lista over de i prioriteringsgruppe 4.
 • I uke 14 fikk vi 96 doser fra Pfizer-BioNTech. Alle disse er 1. doser. Vi jobber oss videre på lista over de i prioriteringsgruppe 4.
 • I uke 15 fikk vi tilsendt 120 doser fra Pfizer-BioNTech. 5 av disse er 2. doser. 115 er 1. doser. Vi jobber oss videre på lista over de i prioriteringsgruppe 4.
 • I uke 16 er vi lovet 96 doser fra Pfizer-BioNTech. 3 av disse er 2. doser. 93 er 1. doser. Vi jobber oss videre på lista over de i prioriteringsgruppe 4.
 • I uke 17 fikk vi 150 doser fra Pfizer-BioNTech. 56 av disse er 2. doser. 94 er 1. doser. 
  Vi blir da ferdig med å vaksinere de som er i prioriteringsgruppe 4 med sin 1. dose. Vi starter også å tilby vaksine til de i prioriteringsgruppe 5, 6 og 7 (som ikke allerede er vaksinert med AstraZeneca i uke 10), og innbyggere født i 1957.
 • I uke 18 fikk vi 108 doser. Av disse var 64 2. doser og 44 1. doser. Vi fortsetter å vaksinere innbyggere etter alder. Det er nå i hovedsak de som er født i 1958 og 1959 som står for tur. 
 • I uke 19 får vi 78 doser. Av disse er 36 2. doser og 42 1. doser. Vi fortsetter i hovedsak å vaksinere innbyggere født fra 1960. 
 • I uke 20 får vi 96 doser. Alle disse dosene er 2. doser. Det er ikke doser igjen da til å gi noen 1. dose.
 • I uke 21 får vi 228 doser. Alle disse dosene går til å vaksinere de som skal ha sin 2. dose. Dersom det trekkes opp ekstra doser, eller noen avlyser sin dose, vil disse bli tilbudt som 1. doser. Grunnen til at vi får flere doser enn vanlig denne uken, er for å vaksinere halvparten av de som fikk 1. dose fra AstraZeneca i uke 9/10 med 2. dose. Neste uke får de resterende som fikk AstraZeneca, sin 2. dose.
 • I uke 22 får vi 264 doser. Av disse er 191 2. doser. 73 pluss det som eventuelt trekkes opp ekstra tilbys som 1. dose til de neste på lista.
 • I uke 23 får vi 156 doser. Av disse var 120 2. doser og 35 1. doser.
 • I uke 24 får vi 138 doser. Av disse er 9 2. doser og 129 er 1. doser. 
 • I uke 25 får vi 168 doser. Av disse er 9 2. doser og 159 1. doser. Vi blir denne uken ferdig med å vaksinere de i gruppe 9 med sin første dose. Vi starter på gruppe 10.
 • I uke 26 får vi 144 doser. Av disse er 8 2. doser og 136 1. doser. Vi fortsetter nå å vaksinere de i gruppe 10. 
 • I uke 27 får vi 108 doser. Av disse er 14 2. doser og 94 1.doser. Vi fortsetter å vaksinere de i gruppe 10, og kartlegger for vaksinering av gruppe 11 (de mellom 39-25 år).
 • I uke 28 får vi 102 doser. Av disse er 8 2. doser og 94 1. doser. Vi blir da så godt som ferdige med 1. gangsvaksinering av gruppe 10. Starter å kalle inn innbyggere i gruppe 11 - de som er født i 1982 først, så 1983, osv.
 • I uke 29 får vi 276 doser. Av disse er 5 2.doser og 271 1. doser. Vi blir da så godt som ferdige med 1.gangsvaksinering av gruppe 11. 
 • I uke 30 får vi 468 doser. Av disse er 422 2. doser og 46 1. doser. De resterende i gruppe 11 får sin 1. dose, og de som skulle fått 2. dose i uke 31 - 36 blir kalt inn. 
 • I uke 31 får vi 258 doser. De fleste gis som 2. dose til de som skulle hatt i uke 36 - 38. Enkelte 1. doser blir gitt til de som av ulike grunner ikke har fått tidligere. 
 • I uke 34 får vi 702 doser. De fleste gis som 2. doser. Vi starter også å vaksinere innbyggere og elever ved våre skoler som er født i 2004 og 2005.
 • I uke 35-38 får vi ikke nye doser, men vi bruker de dosene vi har lagret fra uke 34.

​Vi gjør oppmerksom på at tallene over kan avvike litt fra de reelle tallene, siden vi her tar utgangspunkt i de dosene vi er lovet tilsendt, og ikke de dosene vi klarer å trekke opp ekstra av vaksineglassene hver uke.

Slik finner vi deg - sjekk om du er registrert med rett telefonnummer

Når innbyggere skal få tilbud om og innkalles til vaksinasjon, bruker vi folkeregisteret og befolkningsvarslingstjenesten Varsling24. Informasjon om innbyggere hentes her fra nasjonale registre. Vennligst sjekk at du står registrert med rett kontaktinformasjon ved å logge inn på www.norge.no - da vet vi at vi klarer å nå deg når det blir din tur!

Les mer om dette her: Varsling24 - kundeinfo