Situasjonen nå - ferdig med de lokale anbefalingene fra og med 26. oktober 2020

Tilbake til "normalen"

Evje og Hornnes kommune fikk ikke melding om nye smittetilfeller lørdag 24. oktober eller søndag 25. oktober heller. Det er nå én person i isolasjon etter det lokale utbruddet i kommunen tidligere i måneden. Det har ikke vært bekreftet nye smittetilfeller i kommunen siden 17. oktober.

Fra og med mandag 26. oktober gjelder ikke lenger de lokale anbefalingene som kriseledelsen i Evje og Hornnes ga fram til og med 25. oktober. Det betyr at vi nå er tilbake til å kun forholde oss til de nasjonale retningslinjene. Disse blir fra natt til onsdag 28. oktober strammet inn. Les mer om dette på regjeringens nettsider.

De lokale anbefalingene i Evje og Hornnes var:

 • Kommuneoverlege og kriseledelsen anbefaler at vi i så stor grad som mulig unngår å samles i større grupper. Vi ber derfor alle unngå gruppetreninger, lagstreninger, kamper, øvelser, møter, arrangementer og andre aktiviteter på fritiden der flere enn 5 møtes.
 • Vi anbefaler også at alle som har mulighet for det jobber hjemmefra.
 • Anbefalingene gjelder frem til og med 25. oktober. Fra 26. oktober går vi tilbake til å følge de nasjonale retningslinjene.

Koronatelefonen

Koronatelefonen går nå tilbake til "ordinær åpningstid". Den er åpen 08:30 - 12:00. Nummeret dit er 911 24 143.

Nasjonale råd

Vi minner om at det fortsatt er viktig å følge de nasjonale smittevernrådene:

 • Vask hendene ofte - vis god hoste- og håndhygiene
 • Hold minst én meter avstand til andre som ikke er i samme husstand som deg.
 • Hold deg hjemme om du er syk (selv med milde symptomer)
 • Har du symptomer på covid-19 bør du teste deg

Informasjon

Evje og Hornnes kommune kommer til å informere så godt vi kan ved nye smittetilfeller i kommunen. Det kommer derimot ikke til å bli lagt ut status hver dag når det kun er negative tilfeller.

Takk for innsatsen så langt! Husk at det er ikke over.

Status på andre tiltak i kommunen fra 12. oktober 2020 - 25. oktober 2020

 • På ungdomsskolen og voksenopplæringen har man fra mandag 19. oktober ordinær drift igjen, etter en periode med hjemmeundervisning. Alle som ikke er i karantene, møter på skolen.
 • Alle skolene er på nivå GULT. I tillegg er det innført en del enkelttiltak for å begrense smitterisiko i forbindelse med svømming, ballbinge, kantine og så videre. Dette er i hovedsak de ekstra strenge tiltakene vi hadde frem til høstferien.
 • SFO Evje barneskule deles i to kohorter for å redusere gruppestørrelse. Det samme opprettholdes på Hornnes.
 • Barnehagene er på nivå GULT.
 • Kulturskolen er nå ferdig med fjernundervisning, og tar imot elever som normalt igjen fra og med 26. oktober.
 • På Evjeheimen er man nå tilbake til ordinær drift. De fleste beboere og ansatte som var i karantene, er nå ute av karantene.
 • Det var innført besøksstans i hele eldreomsorgen frem til og med 25. oktober. I den samme perioden ble også tilbud om fotpleie, hudpleie og frisør ved Evjeheimen stengt.
 • Kino og svømmehall var stengt frem til og med 25. oktober. 
 • Politiske utvalgsmøter flyttes til Furuly.
 • Kommunestyremøtet i slutten av oktober flyttes til kinosalen.

Dette kan du gjøre for å forhindre smitte

Ved å følge grunnleggende smitteverntiltak kan du stoppe spredning av koronasmitte.

Dette er viktig å passe på: 

 • Hold avstand 
 • Vask hender
 • Bli hjemme hvis du er syk
 • La deg teste hvis du har symptomer

Les mer om hvordan du kan forebygge smitte på Folkehelseinstituttets nettsider.

Her finner du nasjonal informasjon om korona

Myndighetene ber alle som bor i Norge om å lese viktig informasjon og råd om koronavirus på: 

Rådene kan forandre seg. Informasjonen er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Dersom du har problemer med å forstå informasjonen, oppfordrer vi deg til å be noen du kjenner om hjelp.

Om koronatelefonen i Evje og Hornnes og testing

Koronatelefonen i Evje og Hornnes er tilbake til ordinær åpningstid fra og med mandag 26. oktober 2020. Den er åpen alle hverdager fra kl. 08:30 - 12:00. Her kan du få svar på koronarelaterte spørsmål og bestille time for testing. 

Evje og Hornnes kommune har økt testkapasiteten ved legesenteret fra og med torsdag 8. oktober 2020.

Vi minner om at alle som er i karantene og som får symptomer, skal teste seg. Det er gratis å ta koronatest i Norge. 

Bestill time for testing ved å ringe koronatelefonen i Evje og Hornnes eller Evje legesenter. Er det stengt på legesenteret og koronatelefonen, ringer du legevakta på telefonnummer 116 117.

Så mange tester ble tatt under det lokale utbruddet i kommunen vår i uke 41, 42 og 43:

Antall koronatester tatt i Evje og Hornnes kommune uke 43:

 • Mandag 19. oktober: 20 tester tatt - 0 positive
 • Tirsdag 20. oktober: 8 tester tatt - 0 positive
 • Onsdag 21. oktober: 13 tester tatt - 0 positive
 • Torsdag 22. oktober: 12 tester tatt - 0 positive
 • Fredag 23. oktober: 8 tester tatt 

Antall koronatester tatt i Evje og Hornnes kommune uke 42:

 • Mandag 12. oktober: 40 tester tatt – 0 positive
 • Tirsdag 13. oktober: 18 tester tatt – 0 positive
 • Onsdag 14. oktober: 30 tester tatt – 0 positive
 • Torsdag 15. oktober: 12 tester tatt – 1 positiv
 • Fredag 16. oktober: 12 tester tatt – 2 positive
 • Lørdag 17. oktober: 0 tester tatt
 • Søndag 18. oktober: 2 tester tatt - svar ikke mottatt

Antall koronatester tatt i Evje og Hornnes kommune uke 41:

 • Mandag 5. oktober: 5 tester tatt - 1 positiv
 • Tirsdag 6. oktober: 16 tester tatt - 3 positive
 • Onsdag 7. oktober: 29 tester tatt - 2 positive
 • Torsdag 8. oktober: 37 tester tatt - 0 positive
 • Fredag 9. oktober: 17 tester tatt - 2 positive
 • Lørdag 10. oktober: 20 tester tatt - 2 positive
 • Søndag 11. oktober: 17 tester tatt - 1 positiv

Er du i karantene eller isolasjon?

Karantene
De som ansees å ha vært i nærkontakt med en person med bekreftet koronasmitte skal i ti dagers karantene. Dette er ti dager fra man har vært eksponert for smitte. Alle som er i karantene og som utvikler symptomer på koronasykdom, skal testes for å se om de også er smittet. Tester man seg, og det viser seg at denne testen er negativ, skal man likevel fortsette å holde seg i karantene ut de ti dagene. Dette fordi man kan være smittet likevel, men at det ikke har slått ut enda. Alle som må i karantene får beskjed fra kommunens smittesporingsteam.

Avventende karantene
Mange er satt i såkalt avventende karantene. Dette er en karantene som kun varer fram til testresultatene til de som har vært i nærkontakt med smittede foreligger. Dette kan være etter et døgn, men også lenger. Dersom testresultatet er negativt, kan de i avventende karantene ut av karantene. Dersom testresultatet er positivt, skal karantenen forlenges til ti dager fra man ble eksponert for koronasmitte. Alle som skal forlenge karantenen får beskjed av kommunen. 

Er du i karantene?
På Folkehelseinstituttets temaside om korona finner du svar på blant annet spørsmål vedrørende symptomer, karantene, testing og mye mer.
Skriv fra Folkehelseinstituttet (finnes også på andre språk, følg linken): "Til deg som har fått beskjed om å holde deg i karantene eller hjemmeisolering"

Isolasjon
De som har fått påvist smitte, skal i isolasjon. Det betyr at man skal være isolert fra alle, også de man bor sammen med. Den som er i isolasjon kan ikke gå ut, bør være på et rom for seg selv, spise på rommet og må ikke dele håndkle med andre. Isolasjonen varer til legen bekrefter at personen er smittefri. De med bekreftet koronasmitte blir ivaretatt av kommuneoverlegen.

Slik ble det jobbet under smitteutbruddet i oktober 2020

Disse smittetilfellene har vi hatt

17. oktober 2020: To nye smittetilfeller lørdag 17. oktober 2020
Dette er de 15. og 16. tilfellene som er registrert i kommunen siden koronautbruddet startet i mars 2020

16. oktober 2020: Ett nytt bekreftet smittetilfelle fredag 16. oktober 2020
Dette er det 14. tilfellet som er registrert i kommunen siden koronautbruddet startet i mars 2020

12. oktober 2020: Ett nytt bekreftet smittetilfelle mandag 12. oktober 2020
Dette er det 13. tilfellet som er registrert i kommunen siden koronautbruddet startet i mars 2020

11. oktober 2020: To nye bekreftede smittetilfeller søndag 11. oktober 2020
Dette er de 11. og 12. tilfellene som er registrert i kommunen siden koronautbruddet startet i mars 2020

10. oktober 2020: To nye bekreftede smittetilfeller lørdag 10. oktober 2020
Dette er de 9. og 10. tilfellene som er registrert i kommunen siden koronautbruddet startet i mars 2020

8. oktober 2020: To nye bekreftede smittetilfeller etter test av nærkontakter til smittet 7. oktober 2020
Dette er de 7. og 8. tilfellene som er registrert i kommunen siden koronautbruddet startet i mars 2020

7. oktober 2020: Enda et påvist smittetilfelle - så vidt vi vet uten sammenheng til de andre tilfellene 
Dette er det 6. tilfellet som er registrert i kommunen siden koronautbruddet startet i mars 2020

7. oktober 2020: To nye smittetilfeller i samme familie som tilfellet fra 6. oktober
Dette er de 4. og 5. tilfellene som er registrert i kommunen siden koronautbruddet startet i mars 2020

6. oktober 2020: Ett påvist smittetilfelle
Dette er det 3. tilfellet som er registrert i kommunen siden koronautbruddet startet i mars 2020

April 2020: Ett nytt bekreftet smittetilfelle ble registrert i Evje og Hornnes kommune. Den smittede bodde derimot ikke i denne kommunen, men var kun folkeregistrert her.
Dette var kommunens 2. registrerte tilfelle i nasjonale oversikter.

13. mars 2020: Første bekreftede smittetilfellet i kommunen
Dette var det 1. tilfellet som er registrert i kommunen siden koronautbruddet startet i mars 2020

Smittetallshistorikk i Evje og Hornnes kommune

Tilsammen har det vært seksten tilfeller av koronasmitte registrert i Evje og Hornnes kommune siden oppstarten i mars 2020. 
To av disse var helt i starten. Elleve har vært i uke 41. Tre har vært i uke 42.

Pressekontakt

Kontaktperson for media:
Svein Arne Haugen
ordfører i Evje og Hornnes kommune

Telefon: 922 21 956
E-post: svein.arne.haugen@e-h.kommune.no