Rettigheter ved stengte skoler og barnehager

Foreldre vil ha rett til omsorgspenger når barnehager og skoler er stengt.

Se mer informasjon her:
Foreldres rett til omsorgspenger
NAV- om omsorgspenger og koronaviruset

Behov for barnepass/omsorgstilbud

For å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner må det tas hensyn til at noen få vil ha behov for et tilbud om barnepass. Kommunen har lagt til rette for et tilbud om barnepass for de som har et helt nødvendig behov. Dette vil gjelde barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner. Foreldre/foresatte i målgruppen tar kontakt med leder (styrer/rektor) ved barnehagen/skolen til sine barn, for dialog om behov for tilbud.

Informasjon foreldrebetaling barnehage og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Dere som bruker barnehage/SFO til vanlig har mottatt faktura som normalt for mars måned. Denne må betales. Vi vil etter planen foreta en avregning på april-fakturaen, men dette er avhengig av hvor lang tid det vil ta før barnehage/SFO starter opp.

Informasjon om opplæringstilbud

Skolene har lagt til rette for at elevene utfører skolearbeid hjemme.

Fra og med mandag 16.03.2020 er det lagt til rette for at elever i grunnskolen og deltakere i voksenopplæringen utfører skolearbeid hjemme. Skolene sendte ut informasjon om dette 13.03.2020.

Foreldre og elever kan ta kontakt med sin skole dersom de har spørsmål.

Nasjonal informasjon 

Stenging av barnehager og skoler er iverksatt etter bestemmelser fra regjeringen 12. mars 2020. Les mer om Helsedirektoratets omfattende tiltak for å hindre spredning av koronasmitte her.