I forbindelse med kulturminnedagene som arrangeres i tidsrommet 9. - 17.september deler Kulturvernforbundet ut pris til en lokal arrangør som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om å «å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.»

Om kulturminnedagen "Stomp og vatn" på Hornnes hjelpefengsel lørdag 9. september som arrangeres av Evje og Hornnes kommune, Hornnes hjelpefengsels venner, Evje og Hornnes sogelag og Grobotn 4H skriver styret i Kulturvernforbundet:

"Venneforeningen for Hornnes Hjelpefengsel er en nyetablert gruppe med engasjerte ildsjeler som ønsker å totalrestaurere det gamle bygget slik at det kan benyttes av lokalbefolkningen som et møtested i bygda. I samarbeid med Evje og Hornnes kommune, Grobotn 4H og Evje og Hornnes sogelag åpner de nå dørene den 9. september med omvisninger, fotoutstilling og aktiviteter for barn. Prosjektet er et strålende eksempel på hva man kan få til når kommunen og de frivillige jobber sammen for å bevare et viktig kulturminne".

Du kan lese mer her: http://kulturvern.no/kulturminnedagsprisen-2017/