For at øvelsen skal bli så virkelig som mulig, vil det påsettes kontrollerte branner som skal håndteres av redningstjenestene, herunder også slukning med helikopter.  Øvelsen vil derfor medføre utrykninger med sirener og blålys, helikoptertrafikk, røyk og lukt av brann.

Kommunens beredskapstjenester vil også øve, med blant annet å teste ut SMS-varsling. Noen innbyggere vil få SMS fra kommunen, med varsel om øvelsen.

Området øvelsen pågår i vil for øvrig bli sperret av, mens tur og treningsområder ellers i området er åpne for ferdsel.

Informasjon om øvelsen vil oppdateres på kommunens hjemmeside og sosiale medier.

Ved behov for svar på spørsmål kan kommunens publikumstjeneste kontaktes: 37 93 23 00.