Innbyggere og hytteeiere oppfordres til å ta forhåndsregler, som for eksempel å sjekke innom hus at sluker er åpne. Ute kan du rense rister, takrenner og avløpsrør fri for løv. Sjekk vinduer til bil, kjeller og andre steder hvor vannet enkelt kan komme inn. Har du båt liggende ute så sjekk den også og tøm den for vann. Ligger den på land i nærheten av vann bør den fortøyes.

Flommen for tre uker siden påvirker fremdeles risikobildet. På grunn av skader og at bekker og elver har funnet nye veier, samt at jordsmonnet er veldig bløtt fremdeles, vil en del områder kunne være mer sårbare nå enn før den forrige flommen. Det kan dermed være at det kan oppstå skader som følge av flom selv med en vesentlig mindre nedbørsmengde enn forrige gang.