Aust-Agder Sau og Geit har tatt initiativ til prosjektet «Ny giv i saueholdet 2015–2017». Målet er å styrke fagmiljøet, bidra til bedre lønnsomhet, økt produksjon og kvalitet i saueholdet i fylket. En tar sikte på etablering av minst fem faggrupper for å nå målene. Det viktigste arbeidet skal skje her, og disse vil derfor få en sentral rolle i prosjektet.
 
Med seg på laget har Aust-Agder Sau og Geit Fylkesmannens landbruksavdeling, Bondelaget, Småbrukerlaget, Norsk landbruksrådgiving Agder og Norsk landbruksrådgiving Setesdal.
 
Alle som er interessert i sauehold er velkommen til møte følgende steder:
Froland - kommunehuset onsdag 4. mars kl. 18.30–22.00
Ose - grendehuset torsdag 5. mars kl. 18.30–22.00
 
Program:
  • Presentasjon av prosjektet «Ny giv i saueholdet 2015–2017», ved Kåre Blålid, fylkesleder i Aust-Agder Sau og Geit.
  • Erfaring fra tilsvarende prosjekt i Vest-Agder, ved prosjektleder Ove Myklebust.
  • Motivasjonsforedrag, ved sauebonde og spesialrådgiver i Animalia, Grethe Ringdal.
  • Presentasjon av gruppeledere og forslag til arbeidsplan for prosjektet, ved prosjektleder Jakob J. Saaghus, Norsk landbruksrådgiving Setesdal.
 
Det blir matøkt og tid til en god fagprat.
 
Hjertelig velkommen!

 

Mer informasjon:
Jakob J. Saaghus, jakob.saaghus@nlr.no, tlf. 971 41 754
Kåre Blålid, leder.austagder@sauoggeit.no, tlf. 945 05 946