Tidligstemmegivning fra 1. juli til 9. august

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen? Da kan du tidligstemme fra 1. juli.
For å tidligstemme må du ta kontakt med Servicekontoret på 37 93 23 00 / post@e-h.kommune.no for å avtale tid.

Forhåndsstemming fra 10. august til 10. september

Fra og med 10. august til og med 10. september kan du forhåndsstemme i valglokaler over hele landet. Hvis du stemmer i en annen kommune enn der du er bosatt blir stemmen sendt til din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni). I Evje og Hornnes kan du forhåndsstemme på disse stedene:

Servicekontoret

Hverdager kl. 08.00 - 15.00

Adresse: Kasernevegen 19, Evje

Evje sentrum (på torget)

Lørdag 21. august kl. 11.00 - 15.00
Lørdag 28. august kl. 11.00 - 15.00
Onsdag 1. september kl. 12.00 - 17.00
Lørdag 4. september kl. 11.00 - 15.00
Onsdag 8. september kl. 12.00 - 17.00
 

Ambulerende stemmegivning/hjemmestemming

Dersom du er syk eller ufør, og ikke kan forhåndsstemme på vanlig måte kan du be om å få stemt der du oppholder deg. 
Du må da ta kontakt med Servicekontoret på post@e-h.kommune.no eller tlf. 37 93 23 00.
Fristen for å søke er kl. 10.00 fredag 10. september.
 
Velgere i karantene kan som følge av covid-19 søke om å stemme der de oppholder seg. Dersom det er mulig bør du vente med å stemme til karantenetiden er over.

Valgdag mandag 13. september

På valgdagen må du stemme i kommunen du er folkeregistrert bosatt i per 30. juni 2021. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Valglokaler i Evje og Hornnes

Åpningstidene i begge valglokalene er kl. 10.00 - 20.00.

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Valg.no

valg.no finner du all informasjon om årets valg.