Dette er dagen for å målbere ønskje og idear til to nye og viktige arbeid.
 
Målgruppa er bedriftsleiarar og organisasjonar som arbeider med næring, reiseliv og/eller utviklingsarbeid.
Innspelsseminaret er for målgruppa og andre som vil ha eit ord med i laget!
 
Dato: 23. januar 2015 Stad: Sølvgarden – Rysstad Tid: kl 10 – 14 - Påmelding (gratis lunsj) til post@setesdal.no innan 22. januar.
 
Les  mer om semniaret på setesdal.no.