Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Støttekontakt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontaktens oppgave vil være å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid, mestre hverdagen og samvær med andre. En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk og skal kunne gi råd og veiledning i  ulike sosiale sammenhenger. Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Ordningen skal ta utgangspunkt i dine ønsker og interesser. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe. Du kan søke kommunen om ledsagerbevis.

Målgruppe

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse eller sosiale problemer.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil i samarbeid med deg vurdere om det anses hensiktsmessig med tjenesten støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Lov om pasient- og brukerrettigheter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Helse- og omsorgstjenester, søknadsskjema

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Odd Sverre Moen
Tittel:Avdelingsleder habilitering
Telefon:934 00 776
Mobil:934 00 776
Epost:odd.moen@e-h.kommune.no

Andre opplysninger