Kjell Rune Nakkestad har vært styreleder i Evjemoen Næringspark AS i 13 år, og har nå takket av. Ny styreleder er Liv Hansen.

Nakkestad er fortsatt med i "prosjekt" fengsel og ser ikke bort fra at det kan dukke opp nye prosjekter som han kan være aktiv i. Han sier selv at han neppe er helt ferdig med regionen, og kommer alltid til å tenke på oss når noe dukker opp.

På bildet under ser du ordfører Bjørn A. Ropstad overrekke gave til avtroppende styreleder Kjell Rune Nakkestad i Evjemoen Næringspark AS på en tilstelning 30.06.16:

Ordfører med avtroppende styreleder Kjell Rune Nakkestad i Evjemoen Næringspark AS.jpg