Politisk organisasjonskart

Kalender til politiske møter og oversikt over representanter

innsynsmodulen (åpnes i eget vindu) kan du søke opp medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret, formannskapet, plan- og bygningsrådet og levekårsutvalget. Du finner også møtekalender til de politiske utvalgene.