Politisk organisasjonskart

Styrer, råd og utvalg

 
innsynsmodulen (åpnes i eget vindu) kan du søke opp medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret, formannskapet, plan- og bygningsrådet og levekårsutvalget. Du vil også finne kontaktinformasjon for disse.