Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Svangerskapsomsorg

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Jordmortjenesten

Beskrivelse

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

Målgruppe

Gravide

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Fødselsforberedende kurs: kr 150,- per deltager

Partnere


aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tone Tveitå er jordmor i Evje og Hornnes kommune. Hun jobber mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00 - 15.30.

Jordmor kan nåes på telefon og SMS 
488 94 270

Besøks- og postadresse:
Evje og Hornnes helsestasjon
Ljosheimvegen 5
4735 Evje 

Telefon ekspedisjon:  37 93 24 40

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-01-30 10:55