Om bassenget

  • Bassenget er 12,5 x 6,5 meter.
  • Svømmehallen har 3 garderober, samt badstue.
  • Skolens badeutstyr kan disponeres (mål, svømmebrett og lignende).

Utleietider

  • Svømmehallen leies ut mandag til torsdag mellom kl. 18.00 og 22.00.
  • Ikke til utleie i skolens ferier og fridager.
  • Ikke til utleie for privatpersoner i forbindelse med bursdagsfeiring eller lignende.

Faste treningstider

For søknad om faste treningstider er søknadsfristen 1. juni for påfølgende skoleår.

Servicekontoret behandler søknader om fast treningstid for et skoleår/semester, etter søknadsfristens utløp, samlet.

  • Barn og unge prioriteres før kl. 20.00.
  • Det må søkes på nytt hvert skoleår.
  • Leietaker kan ikke regne med å få samme treningstid hvert skoleår.