Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Synskontakt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Synskontaken kan hjelpe deg med:

  • Enkel kartlegging av funksjonsnivå relatert til synshemming.
  • Å søke på synstekniske hjelpemidler.
  • Gi råd og veiledning i bruk av synshjelpemidler.
  • Hjelp til å ta kontakt med annen synskompetanse og hjelpemiddelsentral.

Målgruppe

Voksne med nedsatt syn.

Kriterier/vilkår

Første gang du søker, må du legge ved opplysninger fra øyelege eller øre-nese-hals-lege. Opplysningene må være av nyere dato.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Partnere

  • Brukerene selv
  • Synstjenesten ved NAV hjelpemiddelsentral, Arendal
  • Ambulerende vaktmester i kommunen
  • Hjemmesykepleien
  • Evjeheimen
  • Hornnesheimen
aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt kommunens synskontakt, Marthe Molde Rasmussen på telefon 945 20 960, eller e-post: marthe.molde.rasmussen@e-h.kommune.no.

Det er ønskelig at alle ringer på forhånd for å avtale tid.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Kontaktpersoner

Navn:Linda Beathe Dalane
Tittel:Ergoterapeut
Mobil:945 20 960
Epost:linda.beathe.dalane@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-05-03 14:51
Gyldig fra2011-10-10