Han er ansvarleg for å vidareføre satsinga på IKT innan helse og omsorg i regionen, samt følge opp regionale prosjekt. I tillegg kjem representasjon for regionen i ulike fagutval i Agder, kontaktpunkt inn mot leverandørar av system og leiing av regionalt nettverk for superbrukarar i Profil.