Tannhelsetjenesten i Agder skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket har rimelig tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. Tannhelsetjenesten organiserer forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.15

Mer informasjon

Det er laget en nettside med oversikt over offentlige tannklinikker.