Sentralbord

Mandag til fredag: kl. 09:00 - 15:00
Telefon: 37 93 23 00

Vakttelefoner

Navn Telefon Informasjon

Kontakt for smittesporingsteam

410 49 898 / 900 63 774

 

Evje legesenter

374 07 900

Hovednummer

Legevakt

116 117

Hverdager kl. 15:30 - 08:00, samt helger og helligdager.

Lege

113

Ved akutt sykdom

Politi

112

 

Brann

110

 

Driftsenheten

918 75 760

 

Hjemmesykepleien

905 32 555

 

Evjeheimen

960 91 335

 

Hornnesheimen

474 53 008

 

Dyrlegevakt

481 17 984

 

Barnevernvakt

380 75 400

 

Alarmtelefon for 
barn og unge

116 111

Gratis nødtelefon for barn og unge. Åpen hverdager kl. 15:00 - 08:00, samt helger og helligdager.

Krisesenter for kvinner

381 02 200

 

Krisesenter for menn

913 66 524

 

Vern for eldre

800 30 196

Nasjonal kontakttelefon

Hjertestarterregister 

www.113.no  

Nettside med oversikt over nærmeste hjertestarter

Sentraladministrasjonen

Navn Tittel Telefon

Svein Arne Haugen

Ordfører

922 21 956

Frantz Are Nilsen

Kommunedirektør

404 16 565

Line Håberg Løvdal

Rådgiver oppvekst

913 64 956

Katrine Homdrum

Rådgiver helse og omsorg

945 05 566

 

Serviceavdelingen

Navn Tittel Telefon

Sentralbord

Hovednummer

379 32 300

Astrid Louise Andersen

Leder serviceavdelingen

410 49 898

Lillian Bjorå Andersen

Arkivleder / rådgiver

468 66 280

Jenny K. Undeland

Kundebehandler

947 94 706

Yngvild Abusdal

Konsulent

941 65 227

Kaja Øvergård Bygland

Konsulent

995 89 901

 

Økonomiavdelingen

Navn Tittel Telefon

Anne Sofie Hornnes

Økonomisjef

970 88 935

Jarl F. Lorentzen

Leder økonomiavdelingen

477 04 978

Marit Haugjord

Økonomikonsulent

907 16 014

Bente Uleberg Godtfredsen

Økonomikonsulent

992 21 885

Hanne Skjeggedal

Økonomikonsulent

908 94 571

Hilde Aas

Økonomikonsulent lønn

906 74 081

Xiaomei Shi

Økonomikkonsulent lønn 469 39 809
Linn Kristin Bråthen (permisjon) Økonomikonsulent lønn 469 39 809

 

Personalavdelingen

Navn Tittel Telefon

Dag Haugland

Personalsjef

901 56 912

Siri Alice Bøyum-Øvergård

Organisasjonskonsulent

476 47 290

 

Enhet for drift og forvaltning

For spørsmål om byggesak: Send e-post til byggesak@e-h.kommune.no
 

Navn Tittel Telefon

Torgeir Hodne

Enhetsleder drift

906 39 570

Tor Smeland

Ingeniør

979 86 357

Dagrun Juvastøl

Byggesaksbehandler

976 64 668

Siv Therese Kile Lie

Plan- og miljøleder

481 34 030

Jan Mong

GIS-konsulent 952 98 146

Inge Eftevand

Jordbrukssjef

905 17 089

Lars Johan Skjeggedal

Skogbrukssjef

414 44 017

Doris Fossheim Hatteberg

Avdelingsleder renhold

917 31 105

Roy Akselsen

Prosjektkoordinator klimavennlige anskaffelser 904 71 205

Olav Robstad

Dyrlege

481 17 984

Enhet for kultur

Navn Tittel Telefon

Maya Hjertholm

Enhetsleder kultur

992 47 307

Anette Moe-Kittelsen

Kulturkonsulent 909 84 557

Kristine Midtbø / biblioteket

Biblioteksjef

941 31 596

Linda Evensen

Avdelingsleder kulturskole

959 91 849

Oxana Emmelkamp

Kulturskolelærer

 

Michael Aadal

Kulturskolelærer

 

Line Jørgensen

Kulturskolelærer  

Pleie- og omsorgsenheten

Navn

Tittel

Telefon

Hallstein Kvamme Homdrum

Enhetsleder pleie og omsorg

951 02 799

Ingunn Hansen Desmond

Systemansvarlig

911 75 084

 

Hjemmetjenesten

Navn

Tittel

Telefon

Vaktrom hjemmesykepleie

Døgnvakt

905 32 555

Hege Haukom

Avdelingsleder hjemmetjenesten

977 68 180

 

Evjeheimen

Navn Tittel Telefon

Vaktrom Evjeheimen

 

960 91 335

Ellen Karin Rosseland

Avdelingsleder Evjeheimen

913 49 727

Avdeling Nord

Langtidsavdeling

960 91 336

Avdeling Sør

Omsorgsbolig, korttid, rehab

960 91 339

Aktivitetssenteret

 Anne Hilde Bø

414 88 228

Hovedkjøkken

 

908 12 618

Kafeteria

 

911 24 028

 

Hornnesheimen

Navn Tittel Telefon

Vaktrom Hornnesheimen

 

474 53 008

Hege Haukom

Midlertidig avdelingsleder Hornnesheimen

977 68 180

Heidi Tveit Auestad

Fagarbeider dagaktivitetstilbud

476 32 910

Helse- og familieenheten

Navn Tittel Telefon

Sigmund Olav Syrtveit

Enhetsleder helse og familie

900 63 774

Åsulv Horverak

Kommuneoverlege

 

Evje legesenter

Hovednummer

374 07 900

 

Helsestasjon

Navn Tittel Telefon

Helsestasjon

Hovednummer

379 32 440

Mari Haugen Abusland

Ledende helsesykepleier / avdelingsleder 488 95 053

Veronica Frustøl

Helsestasjonssekretær

907 41 147

Line Tjørhom Hestvåg

Konstituert helsesykepleier

916 05 443

Lillian Utsogn

Konstituert helsesykepleier

945 14 885

Siv Halldis Aas

Konstituert helsesykepleier

913 76 612

Tone Tveitå

Jordmor

488 94 270

Anette Honnemyr (permisjon til 1. januar 2022)

Helsesykepleier

 

 

Barnevern

Navn Tittel Telefon

Mary Ann Taraldsen

Barnevernleder

381 52 326

 

Psykisk helse og rus

Navn Tittel Telefon

Ragnhild Rosseland Drivenes

Avdelingsleder psykisk helse og rus

988 61 835

Rebecca Yung Flåt Svenning 

Psykiatrisk sykepleier

901 43 226

Camilla Låstad (permisjon)

Psykiatrisk sykepleier

945 20 973

Mette Hansen Byklum

Psykiatrisk hjelpepleier

906 33 046

May-Britt Hegghaug

Sosionom

902 25 775

Vidar Vestøl

Boveileder/psykiatrisk hjelpepleier

906 88 119

Harald Eivindson

Ruskonsulent

907 11 880

Tingberget bofellesskap

  482 57 527

 

Habilitering

Navn Tittel Telefon

Vakant

Avdelingsleder habilitering

 

Lene Tallaksen

Fysioterapeut 482 83 057

Katarzyna Agnieszka Machowska

Fysioterapeut

971 81 970

Linda Beathe Dalane

Ergoterapeut

945 20 960

Stig Nygård

Miljøvaktmester / boveileder

915 47 808

Ambulerende team

Vakttelefon

915 51 602

Grenjåvegen

Vakttelefon

904 05 810

Hovslagervegen 

Vakttelefon

945 10 555

Ingvild Olsen

Teamleder Hovslagervegen

482 31 285

Anita Austenå

Teamleder Hovslagervegen 976 27 120

Soltun dag- og aktivitetssenter

Vakttelefon

913 79 380

Lill Therese Stålesen

Teamleder Soltun dag- og aktivitetssenter 994 82 228

 

Flyktningtjenesten

Navn Tittel Telefon

Berit Hauan

Avdelingsleder flyktningetjenesten 951 32 351

Martijn van Rooij

Flyktningekonsulent

900 61 938

Abdulselam Yasin Zobu

Boveileder/flyktningkonsulent

945 20 963

Maj Helen Sjøvold 

Flyktningekonsulent  476 53 904

 

NAV

Navn Tittel Telefon

NAV

Nasjonalt telefonnummer

55 55 33 33

NAV Evje og Hornnes

Lokal telefon

481 35 709

Lokalmedisinske tjenester (LMT Setesdal)

Navn Tittel Telefon

Ellen Benum

Leder / samhandlingskoordinator

908 76 466

John Horve

Systemansvarlig IKT

916 84 694

Signe Telhaug

Kreftkoordinator

900 16 782

Dina Therese Risdal

Audiograf

Timebestilling Høyrselssentralen Arendal
37 01 45 40 (kl. 09.30 og 11.30)

Gro Berit Straum

Koordinator psykisk helse og rus

948 23 138

Hukommelsesteamet

Koordinator

945 20 970

 

Enhet for barnehage

Navn Tittel Telefon

Jannicke Bakke

Leder enhet for barnehage

992 66 108

Anne Kjetså Frøysnes

Nestleder enhet for barnehage

489 97 591

Hornnes barnehage

Avdeling Ekorn

959 29 843

Hornnes barnehage

Avdeling Rev

958 95 943

Hornnes barnehage

Avdeling Grevling

488 91 241

Hornnes barnehage

Avdeling Elg

918 24 674

Oddeskogen barnehage

Avdeling Beryll

945 02 956

Oddeskogen barnehage

Avdeling Biotitt

902 69 959

Oddeskogen barnehage

Avdeling Mikrolin

905 44 268

Oddeskogen barnehage

Avdeling Muskovitt

945 21 341

Oddeskogen barnehage

Avdeling Skriftgranitt

945 02 955

Oddeskogen barnehage

Avdeling Øyegneis

958 78 678

Oddeskogen barnehage

Avdeling Amazonitt

476 72 630

Skoler og voksenopplæring

Hornnes barneskule

Navn Tittel Telefon

Hornnes barneskule

Hovednummer

379 31 800

Simon Ellingsberg

Rektor

975 70 196

SFO

  945 21 052

 

Evje barneskule

Navn Tittel Telefon

Evje barneskule

Hovednummer

379 31 840

Erlend Hunshamar

Rektor

917 17 510

Kristin Mykjåland Åsen

Assisterende rektor

952 16 315

Lærerrom

 

468 33 840

SFO

 

945 20 964

 

Evje ungdomsskule

Navn Tittel Telefon

Evje ungdomsskule

 

480 39 574

Kjell Hansen

Rektor

911 77 079

Gry Refsnes

Inspektør

915 54 157

 

Voksenopplæringen

Navn Tittel Telefon

Lærertelefon

 

945 21 316

Bjørg Kari Aas

Avdelingsleder

988 20 982

 

PPT-kontor

Navn Tittel Telefon

Elisabeth Aas-Lyngby

Fagansvarlig

906 83 799

 

Setesdal opplæringskontor

Navn Tittel Telefon

Maria Homdal

Daglig leder

997 19 334

 

Frivilligsentralen

Navn Tittel Telefon

Anne-Marie Birkeland

Leder

974 18 570

Setesdal IKT

Navn Tittel Telefon

Setesdal IKT

Support

945 02 800

Lars Erik Domaas

Daglig leder

957 75 888

Rune Telhaug

Rådgiver

911 26 336

Egil Vegsund

Rådgiver

482 65 218

Finn Håkon Werner Borgi

Rådgiver

913 90 874

Agder kommunerevisjon IKS

Navn Tittel Telefon

Tommy Pytten

Revisor

977 60 455

Jan Edvard Karlsen

Revisor

918 12 540

Morten Hansen

Revisor

478 32 446

Setesdal brannvesen IKS

Navn Tittel Telefon

Setesdal brannvesen IKS

Hovednummer

379 33 246

Setesdal brannvesen IKS

Vakttelefon

916 69 104

Mikael S. Kristiansen

Brannsjef

911 18 991

 

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS

Navn Tittel Telefon

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS

Hovednummer

379 30 040

Svend Aage Petersen

Daglig leder

975 89 890

Den norske kirke

Navn Tittel Telefon

Åse T. Guldsmedmoen

Menighetssekretær

379 30 008

Rune Stormark

Sokneprest

909 56 608

Kristine Borgen

Menighetsprest

469 50 502

Sjur Høgetveit

Kirkeverge

917 63 103

Agder sekretariat

Navn Tittel Telefon

Willy Gill 

Daglig leder

909 56 246

Inger Lise Austrud

Rådgiver

918 69 975