Sentralbord

Mandag til fredag: kl. 09:00 - 15:00
Telefon: 37 93 23 00
E-post: post@e-h.kommune.no 

Vakttelefoner

Navn Telefon Informasjon

Evje og Bygland legesenter

374 07 900

Hovednummer

Legevakt

116 117

Hverdager kl. 15:30 - 08:00, samt helger og helligdager.

Lege

113

Ved akutt sykdom

Politi

112

 

Brann

110

 

Driftsenheten

918 75 760

 

Hjemmesykepleien

905 32 555

 

Evjeheimen

960 91 335

 

Hornnesheimen

474 53 008

 

Dyrlegevakt / veterinærvakt

Dagtid: 481 17 984

Vaktnr: 900 44 036

Kommuneveterinær Olav Robstad er tilgjengelig på tlf. 481 17 984 på dagtid. 

Resten av døgnet, kl. 16-08, kan man nå veterinærvakta på tlf. 900 44 036.

Barnevernvakt

380 75 400

 

Alarmtelefon for 
barn og unge

116 111

Gratis nødtelefon for barn og unge. Åpen hverdager kl. 15:00 - 08:00, samt helger og helligdager.

Krisesenter for kvinner

381 02 200

 

Krisesenter for menn

913 66 524

 

Vern for eldre

800 30 196

Nasjonal kontakttelefon

Hjertestarterregister 

www.113.no  

Nettside med oversikt over nærmeste hjertestarter

Sentraladministrasjonen

Navn Tittel Telefon

Svein Arne Haugen

Ordfører

922 21 956

Frantz Are Nilsen

Kommunedirektør

404 16 565

Line Håberg Løvdal

Rådgiver oppvekst

913 64 956

 

 

Avdeling for service, kommunikasjon og digitalisering

Navn Tittel Telefon

Servicekontor

Sentralbord

379 32 300

Astrid Louise Andersen

Leder service, kommunikasjon og digitalisering

410 49 898

Lillian Bjorå Andersen

Arkivleder / rådgiver

468 66 280

Jenny K. Undeland

Kundebehandler

901 42 547

Kaja Øvergård Bygland

Spesialkonsulent

995 89 901

Sarah Halleland

Spesialkonsulent

482 30 461

 

Økonomiavdelingen

Navn Tittel Telefon

Anne Sofie Hornnes

Assisterende kommunedirektør

970 88 935

Jarl F. Lorentzen

Leder økonomiavdelingen

477 04 978

Marit Haugjord

Økonomikonsulent

907 16 014

Bente Uleberg Godtfredsen

Økonomikonsulent

992 21 885

Hanne Skjeggedal Abrahamsen 

Økonomikonsulent

908 94 571

Hilde Aas

Økonomikonsulent lønn

906 74 081

Helena Hannaas

Økonomikonsulent lønn

469 39 809

 

Personalavdelingen

Navn Tittel Telefon

Dag Haugland

Personalsjef

901 56 912

Siri Alice Bøyum-Øvergård

Organisasjonskonsulent

476 47 290

 

Enhet for drift og forvaltning

For spørsmål om byggesak: Send e-post til byggesak@e-h.kommune.no
 

Navn Tittel Telefon
Trude Engesland Enhetsleder drift og forvaltning

901 61 333

Steinar Tjessem

Avdelingsleder drift

906 11 359

Doris Fossheim Hatteberg Avdelingsleder renhold

917 31 105

Siv Therese Kile Lie Plan- og miljøleder

481 34 030

Inge Eftevand Jordbrukssjef

905 17 089

Lars Johan Skjeggedal Skogbrukssjef

414 44 017

Dagrun Juvastøl

Byggesaksbehandler

976 64 668

Monica Larsen

Saksbehandler

412 95 696

Jan Mong

GIS-konsulent 952 98 146
Dragana Zekic GIS-konsulent

900 57 877

Olav Robstad

Kommuneveterinær

481 17 984

Evjemoen næringspark / kommunens næringskontakt

Navn Tittel Telefon

Connie Barthold

Daglig leder 915 86 561

Tore Tveit

Driftsleder 984 41 890

Kjetil Haugslien

Driftsleder 903 67 740

Linn Trude Brall

Ekspedisjon 483 22 224

 

Enhet for kultur

Navn Tittel Telefon

Maya Hjertholm 

Enhetsleder kultur

992 47 307

Anette Moe-Kittelsen

Avdelingsleder ung kultur 909 84 557

Kristine Midtbø / biblioteket

Biblioteksjef

941 31 596

Olav Austegard

Kulturkonsulent 907 11 906

Oxana Emmelkamp

Kulturskolelærer

473 22 133

Irmelinn Stakkeland Ramo

Kulturskolelærer

416 38 794

Daniel Sandén-Warg

Kulturskolelærer

 

Michael Aadal

Kulturskolelærer

957 03 936

Enhet for omsorg

Navn

Tittel

Telefon

Hallstein Kvamme Homdrum

Enhetsleder omsorg

951 02 799

Ingunn Hansen Desmond

Systemansvarlig

911 75 084

 

Fysioterapi

Lene Tallaksen

Fysioterapeut 971 81 970

Ingvild Shani-Norheim

Fysioterapeut 977 40 753

 

   

 

Ergoterapi

Elisabeth Storsveen

Ergoterapeut 945 20 960

 

Hjemmetjenesten

Navn

Tittel

Telefon

Hege Haukom Avdelingsleder hjemmetjenesten

977 68 180

Vaktrom hjemmesykepleie

Døgnvakt

905 32 555

Ambulerende team

Vakttelefon 915 51 602

 

Evjeheimen

Navn Tittel Telefon
Ellen Karin Rosseland Avdelingsleder institusjonsomsorg

913 49 727

Aktivitetssenteret  

414 88 228

Evjeheimen

Vaktrom 

960 91 335

Langtidsavdeling

Avdeling Nord

960 91 336

Omsorgsbolig, korttid, rehab

Avdeling Sør

960 91 339

Hovedkjøkken

 

908 12 618

Kafeteria

 

911 24 028

 

Hornnesheimen

Navn Tittel Telefon
Ellen Karin Rosseland Avdelingsleder institusjonsomsorg

913 49 727

Heidi Tveit Auestad

Fagarbeider dagaktivitetstilbud 476 32 910

Hornnesheimen

Vaktrom 

474 53 008

Enhet for helse

NavnTittelTelefon
Sigmund Olav SyrtveitEnhetsleder helse900 63 774
Ann-Margret HaalandFungerende kommuneoverlege 
Evje og Bygland legesenterHovednummer374 07 900

Avdeling for habilitering

NavnTittelTelefon
Odd Sverre Moen        Avdelingsleder habilitering934 00 776
GrenjåvegenVakttelefon904 05 810
Hovslagervegen bofellesskapVakttelefon945 10 555
Ingvild OlsenTeamleder HovslagervegenPermisjon
Trude Greibrokk DolveTeamleder Hovslagervegen917 94 450
Soltun dag- og aktivitetssenterVakttelefon913 79 380
Lill Therese StålesenTeamleder Soltun dag- og aktivitetssenter994 82 228
Tingberget bofellesskapVakttelefon482 57 527

Avdeling for livsmestring

NavnTittelTelefon
Ragnhild Rosseland DrivenesAvdelingsleder livsmestring988 61 835

Psykisk helse og rus

NavnTittelTelefon
Rebecca Yung Flåt Svenning Psykiatrisk sykepleier         901 43 226
Camilla LåstadPsykiatrisk sykepleier945 20 973
Mette Hansen ByklumPsykiatrisk hjelpepleier906 33 046
May-Britt HegghaugSosionom902 25 775
Wicki Sundstøl WiigVernepleier482 78 954
Harald EivindsonRuskonsulent907 11 880
Berit MjålandSosionom480 04 516

Helsestasjon

NavnTittelTelefon
HelsestasjonHovednummer379 32 440
Line Tjørhom HestvågLedende helsesykepleier916 05 443
Anette Honnemyr Helsesykepleier948 73 268
Lillian UtsognKonstituert helsesykepleier945 14 855
Siv Halldis AasKonstituert helsesykepleier913 76 612
Ingrid EngeslandHelsesykepleier488 95 053
Veronica FrustølHelsestasjonssekretær907 41 147
Tone TveitåJordmor488 94 270

Avdeling for NAV og flyktningetjenesten

NavnTittelTelefon
Anne Tordis Skjeggedal      Avdelingsleder NAV og flyktningetjenesten971 60 671
Stig NygårdMiljøvaktmester / boveileder915 47 808

Flyktningtjenesten

NavnTittelTelefon
Abdulselam Yasin ZobuBoveileder/flyktningekonsulent945 20 963
Maj Helen Sjøvold Flyktningekonsulent 476 53 904
Hege HansenFlyktningekonsulent 479 03 428
Hilde AhngerFlyktningekonsulent 481 01 460
Tor Øyvind HansenFlyktningekonsulent948 42 027
Kathrine EieslandFlyktningekonsulent477 53 024

NAV

NavnTittelTelefon
NAVNasjonalt telefonnummer55 55 33 33
NAV Evje og HornnesLokal telefon481 35 709

Lokalmedisinske tjenester (LMT Setesdal)

Navn Tittel Telefon

Ellen Benum

Leder / samhandlingskoordinator

908 76 466

Signe Telhaug

Kreftkoordinator

900 16 782

Caroline Dankworth

Audiograf

Timebestilling Høyrselssentralen Arendal
37 01 48 20 (kl. 08.00 og 15.00)

Gro Berit Straum

Koordinator psykisk helse og rus

948 23 138

Hukommelsesteamet

Koordinator

945 20 970

 

Barnevern

Navn Tittel Telefon

Mary Ann Taraldsen

Barnevernleder

381 52 326

Enhet for barnehage

Navn Tittel Telefon

Jannicke Bakke

Leder enhet for barnehage

992 66 108

Anne Kjetså Frøysnes

Nestleder enhet for barnehage

489 97 591

Hornnes barnehage

Avdeling Ekorn

959 29 843

Hornnes barnehage

Avdeling Rev

958 95 943

Hornnes barnehage

Avdeling Grevling

488 91 241

Hornnes barnehage

Avdeling Elg

918 24 674

Oddeskogen barnehage

Avdeling Beryll

945 02 956

Oddeskogen barnehage

Avdeling Biotitt

902 69 959

Oddeskogen barnehage

Avdeling Mikrolin

905 44 268

Oddeskogen barnehage

Avdeling Muskovitt

945 21 341

Oddeskogen barnehage

Avdeling Skriftgranitt

945 02 955

Oddeskogen barnehage

Avdeling Øyegneis

958 78 678

Oddeskogen barnehage

Avdeling Amazonitt

476 72 630

Skoler og voksenopplæring

Hornnes barneskule

Navn Tittel Telefon

Hornnes barneskule

Hovednummer

379 31 800

Irene Moe

Rektor

976 60 811

SFO

  945 21 052

 

Evje barneskule

Navn Tittel Telefon

Evje barneskule

Hovednummer

379 31 840

Erlend Hunshamar

Rektor

917 17 510

Kristin Mykjåland Åsen

Assisterende rektor

952 16 315

Lærerrom

 

468 33 840

SFO

 

945 20 964

 

Evje ungdomsskule

Navn Tittel Telefon

Evje ungdomsskule

 

480 39 574

Kjell Hansen

Rektor

911 77 079

Gry Refsnes

Inspektør

915 54 157

 

Voksenopplæringen

Navn Tittel Telefon

Bjørg Kari Aas

Avdelingsleder

988 20 982

 

Setesdal opplæringskontor

Navn Tittel Telefon

Maria Homdal

Daglig leder

997 19 334

 

PPT - pedagogisk-psykologisk tjeneste

Navn Tittel Telefon

Paola Campos-Betancur

Konst. fagleder PPT

381 52 323

Frivilligsentralen

Navn Tittel Telefon

Anne-Marie Birkeland

Leder

974 18 570

Setesdal IKT

Navn Tittel Telefon

Setesdal IKT

Support

945 02 800

Rune Telhaug

Daglig leder

911 26 336

Egil Vegsund

Rådgiver

482 65 218

Finn Håkon Werner Borgi

Rådgiver

913 90 874

Agder kommunerevisjon IKS

Navn Tittel Telefon

Tommy Pytten

Revisor

977 60 455

Jan Edvard Karlsen

Revisor

918 12 540

Morten Hansen

Revisor

478 32 446

Setesdal brannvesen IKS

Navn Tittel Telefon

Setesdal brannvesen IKS

Hovednummer

379 33 246

Setesdal brannvesen IKS

Vakttelefon

916 69 104

Olav Nese

Konstituert brannsjef

975 79 226

 

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS

Navn Tittel Telefon

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS

Hovednummer

379 30 040

Svend Aage Petersen

Daglig leder

975 89 890

Den norske kirke

Navn Tittel Telefon

Åse T. Guldsmedmoen

Menighetssekretær

379 30 008

Rune Stormark

Sokneprest

909 56 608

Kristine Borgen

Menighetsprest

469 50 502

Sjur Høgetveit

Kirkeverge

917 63 103

Agder sekretariat

Navn Tittel Telefon

Willy Gill 

Daglig leder

909 56 246

Inger Lise Austrud

Rådgiver

918 69 975