Bildet viser en person i skogen, med verneutstyr og motorsag.Vil du vite mer?

Hva: Evje og Hornnes skogeierlag inviterer til skogkveld
Hvor: Uleberg (Dåsvannsdalen, det skiltes)
Når: Tirsdag 16. mai kl. 18:00

Tema 

Ungskogpleie.

Praktisk informasjon og demonstrasjon. Faghjelp Kjell Arne og skogbrukssjef Lars Johan vil informere om muligheter og tilskuddsordninger.

Servering

Vi «tyvstarter 17. mai» med kaffe, pølser og brus.

Vel møtt!