Terminliste sivil/militær aktivitet Evjemoen skyte- og øvingsfelt for perioden oktober - desember 2016, pdf-fil, oppdatert 26.10.2016.

Se også informasjonsblad til sivile brukere av Evjemoen skyte- og øvingsfelt utgitt av Luftforsvarets Skolesenter Kjevik (LSK): Informasjon til sivile brukere av Evjemoen...

 

Terminliste til kunngjøring 1 halvår 2016 - V3_Side_1a.jpg