Piano

Pianoet er et svært allsidig instrument. På pianoet kan en spille all slags musikk, fra klassisk til jazz, pop, viser og rock. Du kan spille alene og sammen med andre pianister, sammen med andre instrument eller til sang. Du kan spille etter noter, besifring og gehør. Repertoaret blir tilpasset hver elev, alt etter alder, nivå, fremgang og interesser. Eleven må ha et instrument å øve på hjemme. 

Målgruppe:

Fra 2. klasse og oppover

Undervisningssteder

Bygland, Evje og Åseral

Sang

I sangundervisningen utforsker vi stemmen, det eneste instrumentet vi alltid har med oss. Vi øver på teknikk og smart bruk av stemmen. Vi synger i mikrofon, til levende musikk og til ferdig innspilt musikk. Mangfold er moro, så vi synger alle slags sanger. Til vanlig er det eneundervisning, og så synger vi gjerne sammen med andre når det passer. Ved stor innsøking vurderes det å sette elever sammen i kor/gruppeundervisning for enkelte alderstrinn. 

Målgruppe:

Fra 2. klasse og oppover

Undervisningssteder: 

Bygland og Evje

Akustisk gitar, elektrisk gitar, bass, trommer, band.

Kulturskolen gir undervisning både i enkeltinstrument og i grupper for band. Før en kan spille i band må en ha hatt individuell undervisning en stund. Kulturskolen hjelper til med å sette sammen band. 

Målgruppe:

Fra 2. klasse og oppover

Undervisningssteder:

Furuly på Evje

Korps

Evje og Hornnes Musikkorps øver mandager på Evje barneskole. Nye aspiranter får plass hver høst, og korpset står for instrument og uniformer.
Ved spørsmål angående korps, ta kontakt med fungerende leder Ingunn H. Desmond, tlf: 91 17 50 84.

Målgruppe:

Passer fra 2. klasse. Voksne er også velkomne!

Undervisningssted:

Evje barneskole
(En del av undervisningen på Evje kan dette skoleåret bli flyttet, fortrinnsvis til Furuly, da skolene er under ombygging.)

 

NYHET! Kunst og håndverk

Gruppetilbud. I undervisningen legges det opp til å jobbe med ulike materialer, tema og teknikker. Elevene jobber alene, i grupper og med fellesprosjekt. Materiell holdes av kulturskolen og inngår i elevavgiften. Elevenes arbeider stilles ut i løpet av semesteret.

Målgruppe:

To aldersgrupper: 1.-4. klasse og 5.-7. klasse. Min. 4 deltakere og max. 8 deltakere pr. gruppe.

Undervisningssted:

Evje og Bygland

NYHET! Kulturkarusell

Dette er et gruppetilbud for de yngste i kulturskolen. Elevene får en smakebit av ulike kunstutrykk, som musikk, sang, dans, visuell kunst og musikkeventyr, gjennom lekende læring og lærende lek. 

Målgruppe:

5-åringer
Max antall: 10 stk

Undervisningssted:

Furuly på Evje

NYHET! Drama

Teatergruppa er den rette plassen for alle som elsker å spille forskjellinge roller, kle seg ut og leve seg inn i en historie. Her opplever elevene hvordan en fortelling blir til et levende skuespill. I sentrum står et teaterstykke hvert semester, der elevene øver seg i forskjellinge stiler og uttrykksformer. Sang og musikk hører til hvert skuespill. Høydepunktet er framføringene våre mot slutten av semesteret. En til to ganger i året besøker vi en profesjonell teaterframføring. 

Målgruppe:

Fra 2. klasse og oppover

Undervisningssted:

Minne kultursenter i Åseral

Dans for barnetrinnet - del 1 (6 uker)

Gruppetilbud. Elevene lærer grunnleggende bevegelse, ulike dansetrinn, rytme, tempo, enkel koreografi, danselek, eller sanglek. Deltakerne må ha egnet fottøy (obligatorisk), enkelt treningstøy (frivillig) og bruke enkle kostymeeffekter ved forestillinger. Oppstart i august. 

Målgruppe:

Elever i 1.-4. klasse 

Undervisningssted:

Evje, Bygland og Åseral. Minimum 6 deltakere.

Dans for barnetrinnet - del 2 (6 uker)

Gruppetilbud. Bygger videre på "dans - trinn 1". Vi øver inn et innslag til kulturskolens julekonsert. Deltakerne må ha egnet fottøy (obligatorisk), enkelt treningstøy (frivillig) og bruke enkle kostymeeffekter ved forestillinger. Oppstart i oktober. 

Målgruppe:

Elever i 1.-4. klasse

Undervisningssted:

Evje. Minimum 6 deltakere. 
"Dans - del 1" tilbys i alle tre samarbeidskommunene, mens "dans - del 2" vil foregå på Evje.

Dans for mellomtrinnet - del 1 (6 uker)

Gruppetilbud. Elevene lærer bevegelse, grunnleggende dansetrinn og trinnkombinasjoner hentet fra ulike danseformer som tradisjonsdanser, moderne dans, internasjonal dans, selskapsdans, formasjonsdans og skille mellom «ut på golvet dans» og scenisk dans. Deltakerne må ha egnet fottøy (obligatorisk), enkelt treningstøy (frivillig) og bruke enkle kostymeeffekter ved forestillinger. Oppstart i august.

Målgruppe:

Elever i 5.-7. klasse

Undervisningssted:

Evje, Bygland og Åseral. Minimum 6 deltakere.

 

Dans for mellomtrinnet - del 2 (6 uker)

Gruppetilbud. Bygger videre på "dans for mellomtrinnet - del 1". Elevene introduseres for enkle teknikker for balanse, ulike turns og blikk-kontroll. Vi øver på «Battle» og øver inn danseinnslag til kulturskolens julekonsert. Deltakerne må ha egnet fottøy for å unngå skader, enkelt treningstøy og bruke enkle kostymeeffekter ved forestillinger. Oppstart i oktober. 

Målgruppe: 

Elever i 5.-7. klasse

Undervisningssted:

Evje. Minimum 6 deltakere.
"Dans - del 1" tilbys i alle tre samarbeidskommunene, mens "dans - del 2" vil foregå på Evje.

Generell informasjon

En del av det å gå i kulturskolen er å opptre, og å lære å formidle sin kunstform til publikum via scene, digitale kanaler eller utstillinger. Våre elever får tilbud om og forventes å delta i kulturskolens konserter, utstillinger og oppsetninger. Det er frivillig med solo-innslag for nybegynnere, men alle forventes å delta i fellesnummer.

I tillegg til faste tilbud, vil kulturskolen gjennom året tilby kortkurs og/eller workshops. Disse annonseres via kommunenes informasjonskanaler.

Felles tema for høstsemesteret er "Latinske rytmer".