Avtalen er et samarbeid mellom Evje og Hornnes kommune, Agder fylkeskommune og staten, der kommunen går inn med kr. 930 000, fylkeskommunen går inn med kr. 375 000 og staten med kr. 2,9 mill. Siden dette er områder der det ikke vil være lønnsomt å bygge ut fra kommersielt hold, har det vært nødvendig å få til dette samarbeidet i det offentlige, for å sikre fiber til de som bor i dette området. Flere innbyggere her har i dag særdeles dårlig nett- og mobildekning.

Telenor fikk altså oppdraget, og har nå åpnet opp for digital påmelding/bestilling i de aktuelle områdene. Dette er linken man kan følge for å melde seg på og se om man kan få fiber: fiber.telenor.no

Her oppgir man adressen sin, og det vil da komme opp om man er en del av tilbudet eller ikke. Avtalen gjør man da direkte med Telenor. Får man problemer eller har spørsmål – ta kontakt med Telenors kundeservice.

NB: Tilbudet er rettet mot fastboende innbyggere, men hytteeiere kan også sjekke via linken om de inngår i tilbudet, eventuelt ta kontakt med Telenors kundeservice for å sjekke mulighetene for det.