De som er født i 2004 og 2005, og har fylt 16 år, vil få SMS fra kommunen med spørsmål om de ønsker vaksine i løpet av de nærmeste dagene. Svarer de ja på meldingen, blir de satt opp til time og får innkalling på ny SMS.

For de som ennå ikke har fylt 16 år, vil SMS bli sendt både til ungdommen og en av de foresatte. Dette på grunn av at medisinskrettslig myndig alder er 16 år. Vi trenger derfor samtykke fra begge foreldre/foresatte dersom ungdommen ønsker vaksine, men ikke ennå har fylt 16 år.

Elever i denne aldersgruppen ved skoler i vår kommune, vil også få tilbud om å få vaksine i Evje og Hornnes.

Vi oppfordrer alle foresatte til å følge opp dette med sin ungdom. De som ønsker vaksine, vil få innkalling relativt raskt. 

Les mer om regjeringens avgjørelse her

Skjema