Utlendingsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning til aktiviteter for barn og unge som bor i asylmottak.
Formålet med ordningen er å støtte tiltak som bidrar til å gi barna:
  • en meningsfull hverdag
  • en så normal barndom som mulig
  • muligheter for fysisk aktivitet
  • muligheter til å utvikle ferdigheter gjennom ulike aktiviteter
  • en mestringsfølelse
Det er et mål at barna i mottakene skal være i fysisk aktivitet, og at de skal tilegne seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter. Barn som bor i mottak kan ha hatt opplevelser som kan være psykisk krevende for dem. Når barn er i aktivitet og ser at de mestrer ting, er de bedre i stand til å takle hendelsene de har opplevd. 
 

Frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle aktører, kommuner og andre som organiserer aktiviteter for barn i mottak kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist 1. mars.