Tilskudd til friluftslivstiltak for 2016, søknadsfrist 1. februar 2016

Fylkeskommunen forvalter tre ulike tilskuddsordninger innen friluftslivstiltak:

  1. Tilskudd til friluftsaktivitet – statlige midler: Her kan lag, foreninger og friluftsråd søke om støtte til gjennomføring av aktivitetsfremmende tiltak.
  2. Tilskudd til friluftslivstiltak – lokale midler: Her kan kommuner, lag, foreninger og friluftsråd søke om tilskudd til tilretteleggingstiltak, skilting og merking av turstier og til aktiviter.
  3. Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder: Her kan kommuner og friluftsråd søke om støtte til tilretteleggingstiltak i de statlig sikrede friluftslivsområdene.

På fylkeskommunens hjemmeside kan dere lese mer om tilskuddsordningene, og laste ned søknadsskjema. www.austagderfk.no/tjenester-og-fagfelt/naturforvaltning-og-friluftsliv/

Spørsmål kan rettes til Berit Weiby Gregersen, e-post berit.weiby.gregersen@austagderfk.no

 

Tilskudd til viltforvaltning for 2016, søknadsfrist 15. januar 2016

Private organisasjoner og lag, for eksempel grunneierlag og jeger- og fiskeforeninger kan søke om tilskudd til å gjennomføre oppgaver innen viltforvatlningen med regional eller nasjonal karakter.

Her er lenke til mer informasjon om og søknadsløsning for tilskudd til viltforvaltning 2016

Spørsmål kan rettes til Hans Fløystad, tlf 37017366, e-post: hans.floystad@austagderfk.no