Trygge råd til foreldre i koronahverdagen

Denne tiden gir både muligheter og utfordringer når familien skal være sammen mer enn tidligere. I lenken  "Trygge råd til foreldre i korona-hverdagen" finner du informasjon om hvordan du snakker med barna/ungdommene om situasjonen, med hvem barna kan leke med, og tips til ting dere kan gjøre sammen. 

Informasjon på flere språk

NAFO har god informasjon på flere språk. Besøk siden her.

Trenger du noen å snakke med?

Foreldresupport: 116 123 (tast 2)

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental Helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene. Se www.foreldresupport.no.

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Dette er en døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene www.kirkens-sos.no.

Bekymringstelefonen Voksne for Barn: 810 03 940

Dette er en telefontjeneste for voksne som har bekymringer eller spørsmål om barn og unge. Åpent alle hverdager. Se www.vfb.no.

Mental helse foreldre

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine. Se https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

BaRsnakk

BaRsnakk er et chattetilbud til deg som har foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen mandag til onsdag 17.00–20.00, og du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

Pårørendelinjen - en hjelpetelefon for pårørende i alle aldre: 909 04 848

Pårørendelinjen er tilgjengelig på chat, telefon og e-post. De ansatte har helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt, og sitter klare til å ta imot henvendelser fra både barn og voksne! Åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. 

Chatten er tilgjengelig på våre nettsider:
Pårørendesenteret.no – for voksne pårørende
UngePårørende.no – for barn og unge pårørende
Pårørendeprogrammet.no – for fagfolk

Ifengsel

Ifengsel.no er en chattjeneste for deg som har en mamma eller pappa i fengsel, er voksen pårørende, eller kjenner noen som har en forelder i fengsel. Her kan du snakke om fengsel, hvordan du har det eller ting du tenker på eller lurer på rundt dette. Tjenesten er åpen hver onsdag og fredag fra klokka 15.00 til 22.00. Det er nå også utvidet åpningstid hver tirsdag og torsdag klokka 10.00 til 15.00. 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Telefonnummeret et 800 57 000.

Du kan også kontakte helsestasjonen i Evje og Hornnes hvis du trenger noen å snakke med:

  • Line Tjørhom Hestvåg, tlf. 945 14 855.
  • Anette Honnemyr, tlf. 916 05 443.
  • Siv Halldis Aas, tlf. 913 76 612.
  • Mari Haugen Abusland, tlf. 488 95 053

Trenger du hjelp fra barnevernstjenesten?

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett til hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Foreldre som er bekymret for sitt barn, og opplever at de trenger hjelp, eller trenger råd og veiledning kan ta kontakt med Midt-Agder barnevern.
Kontakt mandag- fredag kl. 08.00.-15.00 på telefonnummer 38 15 23 23.
Etter kontorets åpningstid kan du kontakte Barnevernvakta på telefonnummer 38 07 54 00.

Informasjon fra Midt-Agder PPT

PPT har laget en plan for kontakt og samarbeid med skole og barnehager så lenge de er stengt.

For å hindre smitte må flere av oppgavene til PP-tjenesten forskyves. Dette gjelder for eksempel arbeidet med sakkyndige vurderinger, der PP-tjenesten må være i samme rom som elevene, for eksempel når elevene skal testes.

Barn som nylig er henvist til PP-tjenesten blir foreløpig satt på venteliste.

Dersom foreldre ønsker kontakt med PPT vedr. sitt barn, ring 38 13 23 23 (Barne- og familieenhetens sentralbord, Vennesla). Spør om å få snakke med saksansvarlig. Dersom vedkommende er opptatt kan du legge ned beskjed om å bli ringt tilbake.