Smittetilfellene

  • De to smittede er fra samme familie. De er satt i isolasjon og blir ivaretatt av kommuneoverlegen. 

Skoler og barnehage
De som var i karantene fra lørdag til søndag i påvente av resultater på prøver tatt lørdag, er fra og med søndag kveld ute av karantene. Disse prøvene var negative. 

Dette betyr at barneskolene og barnehagene i kommunen har ordinær drift fra og med mandag 12. oktober, med unntak av noen få, heriblant barn og ansatte ved en avdeling i Oddeskogen barnehage, én klasse ved Evje barneskule og enkelte andre. 

Ved Evje ungdomsskule er ett klassetrinn og én klasse fremdeles i karantene. Alle elever ved ungdomsskolen vil i uke 42 få hjemmeundervisning via Teams. Årsaken til dette er at flere lærere er i karantene på grunn av smitte hos elev og ansatt her.

Antall koronatester tatt i Evje og Hornnes kommune uke 41:

  • Mandag 5. oktober: 5 tester tatt - 1 positiv
  • Tirsdag 6. oktober: 16 tester tatt - 3 positive
  • Onsdag 7. oktober: 29 tester tatt - 2 positive
  • Torsdag 8. oktober: 37 tester tatt - 0 positive
  • Fredag 9. oktober: 17 tester tatt - 2 positive
  • Lørdag 10. oktober: 20 tester tatt - 2 positive
  • Søndag 11. oktober: 17 tester tatt - svar ikke mottatt