Smittetilfellene

  • Den ene smittede går i en klasse på Evje barneskule. Eleven er i isolasjon og blir ivaretatt av kommuneoverlegen. Medelevene til den smittede har de siste to dagene vært i karantene i påvente av to separate prøvesvar. Disse har nå fått beskjed om å fortsatt holde seg i karantene. Evje barneskule og SFO er ellers i ordinær drift.
  • Den andre smittede er ansatt på Evjeheimen. Den smittede er satt i isolasjon og blir ivaretatt av kommuneoverlegen. Fire beboere er satt i karantene, og åtte andre ansatte er satt i karantene fram til prøveresultatene deres foreligger. Alle berørte på Evjeheimen er testet torsdag ettermiddag. Koronatestene er sendt til Kristiansand torsdag kveld og er forventet klare i løpet av fredag 9. oktober.

Tiltak
Kommuneoverlegen har besluttet å innføre full besøksstans på Evjeheimen, i omsorgsboligene tilknyttet Evjeheimen og på Hornnesheimen fra torsdag 8. oktober. I første omgang gjelder dette fram til mandag 12. oktober kl. 15:30, avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Elever som har vært i karantene i påvente av prøveresultater ved Setesdal vidaregåande skule avd. Hornnes og ved Evje ungdomsskule er nå ute av karantene, siden testene der viste seg å være negative. Alle disse har fått beskjed.

Evje og Hornnes voksenopplæring og et klassetrinn ved Evje ungdomsskule er fortsatt i karantene grunnet nærkontakt med smittet.