Kommunen bygger to stk kalkdoserere i Dåsvannsdalen på oppdrag for Fylkesmannen. Disse skal sikre jevn naturlig pH-nivå i dette vassdraget som er naturlig gyte- og leveområde for byglandsbleka. Automatisk styring skal sørge for å tilføre rett mengde kalk til elva i forhold til målt vannføring og pH. Både bygging og drift av disse anleggene er finansiert over statlige midler.

Begge anleggene kan ses fra fv. 302, på venstre siden av veien når du kommer sydfra. Den ene ligger ved Engen bro og det andre ligger i Skjerka, nedstrøms Uleberg kraftverk. Det er Sele Kalk AS som leverer dette og med seg har de lokal snekker og entreprenør: Smeland Byggservice AS og Austenaa Transport AS. Byggene er nå reist og de er forventet klare til test rundt nyttår.

Kalkdoserer Skjerka Kalkdoserer Skjerka, nedstgrøms Uleberg Kraftstasjon

Kalkdoserer Engen Bro Kalkdoserer Engen Bro

Kalkdoserer innvendig Slik så det ut innvendig før taket var ferdig

Vil du vite mer? Her finner du rapporten "Kalkingsplan for Dåsånavassdraget" utarbeidet i 2012.