Den ene av de smittede oppholder seg i Evje og Hornnes kommune og blir ivaretatt av kommunehelsetjenesten her. Den andre oppholder seg i en annen kommune, og blir ivaretatt der. Smitteveien er kjent.

Siden de smittede allerede var i karantene, er det ikke flere som nå må i karantene tilknyttet disse tilfellene.