Smittetilfellene

  • Den ene smittede er ansatt ved Oddeskogen barnehage. Barn og ansatte som har hatt nærkontakt med den smittede er satt i karantene. Den smittede er satt i isolasjon og blir ivaretatt av kommuneoverlegen.
  • Den andre smittede er ansatt ved Evje ungdomsskule. Elever og ansatte som har hatt nærkontakt med den smittede er satt i karantene. Alle elevene ved Evje ungdomsskule har hatt hjemmeundervisning siden torsdag 8. oktober. Den smittede er satt i isolasjon og blir ivaretatt av kommuneoverlegen.

Én avdeling ved Oddeskogen barnehage, én klasse ved Hornnes barneskule, én klasse ved Evje barneskule og ett klassetrinn ved Evje ungdomsskule er berørt av disse smittetilfellene. Alle som skal i karantene har fått beskjed.

Det er besluttet å ha koronatelefonen i Evje og Hornnes åpen søndag 11. oktober 2020 fra kl. 08:30 - 15:00.

Antall koronatester tatt i Evje og Hornnes kommune uke 41:

  • Mandag 5. oktober: 5 tester tatt - 1 positiv
  • Tirsdag 6. oktober: 16 tester tatt - 3 positive
  • Onsdag 7. oktober: 29 tester tatt - 2 positive
  • Torsdag 8. oktober: 37 tester tatt - 0 positive
  • Fredag 9. oktober: 17 tester tatt - 2 positive
  • Lørdag 10. oktober: 20 tester tatt - 2 positive