Smittesporingsteamet har kontroll på situasjonen, og har kontaktet de smittede, nærkontakter og berørte kommuner. De smittede er i isolasjon og blir ivaretatt av kommunen de bor i. 

Vi har ingen nærkontakter, knyttet til disse smittetilfellene, bosatt i Evje og Hornnes kommune.