Tømmekalender 2020

Vi gjør oppmerksom på at tømmekalenderen ikke vil bli sendt i posten.
Ønsker du en papirutskrift av kalenderen så kan du kontakte Setesdal Miljø & Gjenvinning på post@smg-iks.no eller tlf. 37 93 00 40.

SMS-varsling og app

Siden alle kommunene i Setesdal får nytt kommunenummer som følge av sammenslåingen av Aust- og Vest-Agder så må du legge inn adressen din på nytt i appen "Min renovasjon" for å fortsatt kunne motta varsling. Les mer på SMG sine nettsider