Brannsjefene har hatt møte angående totalforbudet på aktivitet som kan føre til brann i skog og utmark.

Siden det nå er begynt å bli forskjell på hvordan skogbrannindeksen ser ut, åpnes det for dispensasjonssøknader. Dersom det skal søkes dispensasjon må dette gjøres skriftlig for hvert område det søkes om. Det er ikke mulig å søke om generell dispensasjon for driften.

En eventuell søknad om dispensasjon sendes til det brannvesenet som dekker området dispensasjonen gjelder.

Det vises forøvrig til videre aktsomhet.