Personer som ønsker å bli godkjent som bruker av tjenesten fra 1.1.2016 må sende søknad med legeerklæring til kommunen.
Personer som tidligere er godkjent som brukere behøver ikke å søke på nytt.
Les informasjon om TT-kort for hvilke retningslinjer som legges til grunn ved tildeling av TT-kort.
Søknadsfristen er 15. november 2015
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje