Kulturenheten i Evje og Hornnes kommune inviterer, i samarbeid med flere aktører, til informasjon, drodling og drøfting med mål om å igangsette flere aktiviteter. Hva er ønskelig, hva er mulig, og hva er realistisk? Bli med da vel! Vi ønsker dine innspill!

KVELDENS FINALE; en gratis kulturopplevelse!

Tekstboks: Fakta om fylkesgrensa – en forstilling
Fylkesgrenseekspedisjonen som jobber i folkets tjeneste er fra vest mot aust, ekspedisjonsleder Olav Grendstad, og fotograf og støttekontakt Åsmund Åmdal.
Dette er en unik forestilling, bygd på Olav Grendstads eget fylkesgrenseforedrag, og en foreløpig avslutning på prosjektet hvor han legger fram et forsvar, en dokumentasjon, og de klare fakta om grensa. Dette gjør han som den fremste eksperten på området, og med så dype analyser at det vil tippe over i noe folk med rette vil oppfatte som humor. 

Fylkesgrenseekspedisjonen som jobber i folkets tjeneste

Gratis inngang – kiosksalg

Velkommen til en spennende kveld!