Målgruppe

  • Vanskeligstilte
  • Personer som pga. fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt har et boligbehov.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Kommunen har egne retningslinjer for tildeling av trygdebolig, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13. Dette gjelder de boliger som pleie- og omsorgstjenesten disponerer.