Evje og Hornnes kommune vil gjerne oppfordre barn og foreldre om å benytte den nye gang- og sykkelvegen bak skolen, via Grenjå, som et alternativ til å gå og sykel gjennom sentrum mens anleggsarbeidene i sentrum holder på.

Anleggsarbeidet i sentrum vil foregå hele høsten, og er planlagt ferdig i november.