Vaksinasjon i Evje og Hornnes. Ledende helsesykepleier Mari Haugen Abusland og sykepleier Elisabeth Haugland jobber med vaksineringen.

Abusland (til venstre på bildet) har 18 års erfaring som helsesykepleier i Evje og Hornnes kommune. Med seg på laget har hun sykepleier på Evjeheimen, Elisabeth Haugland (til høyre på bildet). Hun har ti års erfaring innen yrket, og kjenner godt de som bor på Evjeheimen og ellers mange av de eldre i kommunen. De er begge opptatte av at det skal oppleves trygt og godt for de som skal ta vaksinen.

Helsesykepleierne på helsestasjonen og utvalgte sykepleiere i kommunen kommer til å være med å vaksinere innbyggerne i Evje og Hornnes. 

Vaksinerte de første tirsdag 5. januar

De første dosene til Evje og Hornnes ble mottatt tirsdag 5. januar, og satt i løpet av denne dagen og dagen etter.

Les om da Ingolf Wiberg (85) fikk det første vaksinestikket i vår kommune.

Ingolf Wiberg, på snart 86 år, var den første i Evje og Hornnes kommune til å få koronavaksine, når vaksinasjonen startet i dag, tirsdag 5. januar. Vaksinen ble satt av sykepleier Elisabeth Haugland. Bildet er gjengitt etter tillatelse fra begge.

De som bor på Evjeheimen og Hornnesheimen, som ønsket vaksine, er nå vaksinert med den første av i alt to doser. Den siste settes om ca. tre uker. En-to uker etter dette er personen beskyttet mot viruset.

Neste uke, altså uke 2, er planen å vaksinere de som bor i omsorgsleilighetene på Evjeheimen, som ønsker vaksine.

Vi er da lovet 15 doser. I uke 3 får vi 10 doser.

Vaksinasjonsstatistikk

I uke 1 ble vi lovet 15 doser. Siden det kan hentes ut flere doser av hvert glass, enn det som blir forespeilet, klarte vi denne uken å hente ut tilsammen 20 doser, i stedet for 15. 

Er du nysgjerrig på hvor mange doser som settes i vår kommune?
Folkehelseinstituttet har en oversikt over vaksinasjonen i alle landets kommuner på sin nettside. Se oversikten ved å følge denne linken: 
www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk

Les mer om koronavaksinering her

  • Her kan du lese mer om arbeidet rundt forberedelse av koronavaksinering i Evje og Hornnes, hvem som prioriteres og hvordan vaksinene godkjennes for innbyggere i Norge: Vaksine mot korona
  • Du kan også lese mer om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettsider: Koronavaksine - informasjon til befolkningen.

bokmal_vaksine_generell_digital_brosjyre_Side_1.jpg

bokmal_vaksine_generell_digital_brosjyre_Side_2.jpg