To jenter som går over en bro mens de holder hender
Foto: Cheryl Holt from Pixabay 

Ta kontakt med barnehagen

Det kan være flere grunner til at barnet ditt ikke trives i barnehagen. Mobbing og plaging kan være en av disse. Ta kontakt med barnehagen dersom barnet ditt ikke har det bra i barnehagen, eller blir mobba i barnehagen.

  • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.
  • Alle tilsette har en plikt til å gripe inn, dersom et barn ikke har det bra.
  • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.

Det er viktig at du melder fra til barnehagen dersom du oppdager at ditt eller andre sitt barn blir mobba eller av andre grunner ikke har det bra i barnehagen. Om et barn i barnehagen opplever å bli mobba eller utestengt fra leken, må barnehagen følge opp dette. Det plikter barnehagen å gjøre.

Hva kan du se etter

Det er ikke alltid at barnet forteller om det som skjer i barnehagen. Spørsmål du kan stille deg er:

  • Viser barnet glede over å være i barnehagen?
  • Virker det som om barnet ditt har venner i barnehagen?
  • Virker det som om barnet ditt kjenner seg trygg i barnehagen?
  • Forteller barnet om lek og morsomme opplevelser?
  • Er de voksne i barnehagen opptatt av hvordan barnet ditt har det i barnehagen?

Handlingsplan for vennskap og inkludering i barnehagen

Handlingsplan for arbeid med vennskap og inkludering i barnehagen er en fagplan i kommunens planstrategi. Planen inneholder tiltak og rutiner for oppfølging av barnehageloven kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø. Målgruppe for planen er personalet i den enkelte barnehage og barnehagesektoren i Evje og Hornnes kommune. 

Les den her: Handlingsplan for vennskap og inkludering i barnehagen

Les mer om regelverket for barnehagemiljø
Rammeplan for barnehagen
Null mobbing.no

Nullmobbing.no.jpg