Det utstedes et elektronisk plastkort (betalingskort) som kan brukes som betalingsmiddel i drosjene.
TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.
Det er Aust-Agder Fylkeskommune som er ansvarlig for ordningen. Evje og Hornnes kommune administrerer en del av ordningen på vegne av fylkeskommunen.

Målgruppe

Personer som har varig funksjonshemming av slik art at de ikke uten vesentlige vanskeligheter kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Funksjonshemmingen kan være av fysisk eller psykisk art. Unge med varig og betydelig funksjonshemming prioriteres.

Kriterier/vilkår

Tildelingen skjer etter Retningslinjer fastsatt av samferdselsutvalget i Aust-Agder Fylkeskommune. Det er søkers manglende evne til å benytte kollektive transportmidler som er det relevante kriterium. Manglende rutetilbud er således ikke relevant.