Åpningstider i sesong 4. juli til 31. juli

Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 15.00

Åpningstider utenom sesong

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 14.00 - 19.00
Onsdag og fredag kl. 11.00 - 16.00