Kulturskolen har fag for barn og unge mellom 4 - 19 år, men også voksne får plass på noen fag ved kapasitet. Vi har i dag ingen spesialpedagoger hos oss, men noen fag kan tilpasses fint for alle. Ta kontakt med oss om ditt barn har spesielle behov.

Ved få påmeldte kan tilbud bli avlyst, eller like fag slås sammen og tilbys i kun en av kommunee. Om du ikke får plass ved hovedopptaket blir du satt på venteliste. I tillegg til faste tilbud, vil kulturskolen gjennom året tilby kortkurs og/eller workshops. Disse annonseres via kommunenes informasjonskanaler.

En del av det å gå i kulturskolen er å opptre, og å lære å formidle sin kunstform til publikum via scene, digitale kanaler eller utstillinger. Våre elever får tilbud om og forventes å delta i kulturskolens konserter, utstillinger og oppsetninger. Det er frivillig med solo-innslag for nybegynnere, men alle forventes å delta i fellesnummer.

Band/samspill

Før en kan spille i band bør man ha hatt individuell undervisning en stund. 

Når eleven behersker sitt instrument og kulturskolelæreren ser at eleven er klar for samspill, vil kulturskolen prøve å tilrettelegge for dette ved å sette sammen elever i band eller samspillsgrupper. Her prøver vi å dele inn etter alder og ta hensyn til eventuelle ønsker der det lar seg gjøre. Foresatte kan melde inn ønske om at eleven får delta i samspillsgrupper. 

Det vil noen ganger være venteliste på å komme med i grupper. Ta kontakt med lærer eller inspektør dersom du vil vite mer om dette. Eleven kan bli tilbudt plass i annen kommune dersom det ikke er ledig plass i egen kommune.

Målgruppe

3. trinn og oppover

Undervisningssted:

Bygland og Evje

Barne- og juniorkor (gruppe)

Kulturskolens barnekor er et trosnøytralt kor for barn som liker å synge sammen. For skoleåret 2022/23 er dette et gratis undervisningstilbud.

Barnekor (1.-3 trinn) er et kor for de aller yngste barna. Her legges det stor vekt på lek og sangglede for å styrke mestringsfølelsen og gleden av å synge sammen. Repertoaret er bredt og gjerne med enkle bevegelser til.
Juniorkor (4.-7. trinn) er en naturlig fortsettelse fra Barnekor og her videreutvikles sanggleden og samspillet som gir en følelse av både mestring og samhold.

Det kan bli aktuelt med lørdagsseminar der barna blir enda mer sammensveiset og får en god blanding av øving og moro. Kor skal holde to hovedkonserter i året, på kulturskolens julekonsert og en før sommerferien.

Det er lov å kikke innom for å se om dette kan være noe for deg. Ta med deg en venn, eller kom og bli kjent med nye!

Målgruppe

1-3. trinn og 4-7. trinn

Undervisningssted

Evje, Furuly

Bassgitar (individuell)

For deg som ønsker å lære å spille bass. Passer for deg som ønsker å spille i band.

Målgruppe:

Fra 3. trinn og oppover

Undervisningssted:

Bygland og Evje

Elektrisk gitar (individuell)

Individuell begynneropplæring på elektrisk gitar. For deg som har noe forkunnskap på gitar, og som kanskje har tenkt å spille i band.

Målgruppe:

Fra 3. trinn og oppover

Undervisningssted:

Bygland og Evje

Gitar (individuell og gruppe)

Individuell

For deg som ønsker å lære og spille gitar.

Gruppe

Enkel grunnopplæring. For deg som ønsker å prøve gitar for første gang. Igangsetting forutsetter at det er flere nybegynnerelever som ønsker dette tilbudet. 

Målgruppe:

Fra 3. trinn og oppover

Undervisningssteder:

Bygland og Evje

Kulturkarusell (gruppe)

Karusell er et gruppetilbud til de yngste, hvor barna blir introdusert for ulike kulturuttrykk innen kulturskolens disipliner. Målet er å gi barna en ukentlig kulturskoletime med smakebiter av de forskjellige estetiske fagene gjennom å leke med sang, rytme, drama, dans og tegning. Dette tilbudet er et årskurs, men med ledige plasser kan elever få mulighet til å delta på kurset ett år til.

Gratis prøvetime ved oppstart i august for alle påmeldte.
Tilbudet vil bli gitt på alle de 4 barneskolene/oppvekstsentrene forutsatt at det er nok påmeldte.

Målgruppe:

1. og 2. trinn

Undervisningssteder: 

Evje barneskole – mandag kl.13.25-14.25
Byglandsfjord barneskole – tirsdag kl. 12.40-13.40
Bygland skole – onsdag kl. 12.45-13.45
Hornnes barneskole – torsdag kl. 13.35-14.35

Korps

Hvis du har interesse for musikk, ønsker å spille et instrument og lære å spille sammen med andre så korps er rett sted for deg! Vi spiller all slags musikk: Bl.a. filmmusikk, pop, rock, musikal, julemusikk. Til 17.mai spiller vi marsjer. Du får låne instrument og uniform av korpset. Så det er mye gøy å være med på! For mer informasjon se: facebook.com/Evjeoghornnesmusikkorps

Det er gratis å spille i korpset!

Målgruppe:

Fra 3. og 4. trinn

Undervisningssted:

Evje, Furuly

Klokkeslett:

Aspiranter kl 16.30-17.15
Juniorer kl 17.30-19.00
Hovedkorps med juniorer kl 18.30-19.00
Hovedkorps voksne kl 19.00-20.15

Musikaltropp (teater/drama/musikal)

Er du glad i sang og skuespill? Liker du å kaste deg inn i forskjellige karakterer, synge sanger og leve deg inn i en helt annen verden? Da kan musikal være noe for deg! Med fokus på mestring og trygghet på scenen lærer du grunnleggende teknikker i sang, teater og dans gjennom lek, øvelser, stemmebruk og skuespill. 

Sammen setter vi opp musikalnumre og forestillinger som er både gøy og lærerike!

Søk allerede i dag, og bli en del av musikaltroppen til høsten!

For mer informasjon, se denne filmsnutten: https://www.dropbox.com/sh/ekfkf1qg6itx9ak/AAD1NDDO3u91nM87iuvZCy_5a?dl=0

 

Målgruppe:

Fra 4. trinn og 8. trinn

Undervisningssted:

Evje, Furuly på tirsdager

Piano (individuell)

Piano er et svært allsidig instrument. På piano kan en spille all slags musikk, fra klassisk til jazz, pop, viser og rock. Du kan spille alene og sammen med andre pianister, sammen med andre instrument eller til sang. Du kan spille etter noter, besifring og gehør. Repertoaret blir tilpasset hver elev, alt etter alder, nivå, fremgang og interesser. Eleven må ha et instrument å øve på hjemme.

Målgruppe:

Fra 3. trinn og oppover

Undervisningssteder

Bygland, Byglandsfjord og Evje

Sang (individuell)

For deg som ønsker å lære å synge. Opplæring i å bruke stemmen som instrument på en sunn måte, pusteteknikk, sangteknikk og utvikling av egen stemme. 

Målgruppe:

Fra 3. trinn og oppover

Undervisningssteder: 

Bygland, Byglandsfjord og Evje 

Trommer/rytmeinstrument (individuell og gruppe)

Individuell

For deg som primært ønsker å lære å spille slagverk.

Gruppe

Enkel grunnopplæring. For deg som ønsker å prøve trommer/rytmeinstrument for første gang. Igangsetting forutsetter at det er flere nybegynnerelever som ønsker dette tilbudet.

Målgruppe:

Fra 3. trinn og oppover

Undervisningssted:

Bygland, Byglandsfjord og Evje