Fabrikken ungdomsklubb

Klubbkveldene er et rusfritt fritidstilbud i kommunal regi for ungdom mellom 13 (8. klasse) og 19 år. Klubben har base i egne lokaler på Furuly, der det er kjøkkenkrok, scene, spillmuligheter/TV og musikkrom for bandøving. Vi følger UKM-årshjulet og legger opp til kreative samlinger, men arrangerer også andre aktiviteter gjennom året.

Klubben skal være et sted der alle føler seg velkommen og kan møte andre ungdommer i trygge omgivelser sammen med voksne. Klubben er også et sted der ungdommene selv oppfordres til å ta initiativ til og arrangere og å komme med forslag til kvelder og aktiviteter. Vi ønsker et tett samarbeid med foreldre for å sikre et trygt og godt fritidstilbud til ungdommene våre.

Kreativt verksted

Kulturenheten i Evje og Hornnes jobber på tvers av avdelinger og i samarbeid med private og frivillige med å sette opp ulike kreative kurs, hobbygrupper, ungdomskafe og arrangementer. Det vil si at ungdomsaktiviteter med klubben også kan skje i samarbeid med bibliotek, UKM, kino og andre. Aktuelle aktiviteter og workshops kan være e-sportturneringer, video/YouTube, skriving, illustrasjon, foto, cosplay og spillkvelder mm. 

Vil du over 12 år bidra i klubben?

Vil du hjelpe til med å sette opp aktiviteter, bidra i kiosken, lære bort noe du kan osv.? Kontakt Anette på melding 909 84 557, eller på Messenger (Kultur i Evje og Hornnes). 
Alle innspill mottas med stor takk!

Følg vår side på Facebook

For oppdatert informasjon - følg med på Facebooksiden Kultur i Evje og Hornnes.