Klubben har base på Furuly, og har kafè med TV og spillmuligheter. Klubben har eget musikkrom med mulighet for å øve. Klubben organiserer filmkveld, disco, turer, bakekvelder, kreativt verksted, matlaging og karaoke, og har blant annet musikkanlegg, Wii, bordspill, fotball, male- og tegnesaker og iPad.

Åpningstider

For ungdom mellom 13 og 19 år

Klubben er åpen to kvelder i uka og enkelte ganger en fredag eller lørdag for ungdom.
Tirsdager og onsdager er det åpent fra kl. 17.00 til 21.30. 

For 6. og 7. klasse

Torsdag en gang i måneden er det åpent fra kl. 18.00 til 21.00 (info på plakater).

Følg vår side på Facebook

For oppdatert informasjon følg med på www.facebook.com/fabrikken.ungdomsklubb.