Lovfestet rådgivende organ for ungdom i henhold til kommuneloven § 5-12. Skal, i henhold til Forskrift om medvirkningsordninger av 17.6.2019 - 727, sikres mulighet for en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning for ungdom i alle saker som angår dem. Består av fem medlemmer valgt i kommunestyret i møte 21.11.19, PS 85/19. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.

Medlemmer

Medlemmer Inst. Varamedlemmer (følger inst.)
Åsne Jørstad Daasvatn, leder VGS Randi Emilie Moi Øydne
Peter Naper-Schjølberg, nestleder VGS Sigbjørn Tjessem
Amelia Hjertholm Ungdomsskolen Martin Breistøl Lie
Jenny Marie Leirvik Nilsen Ungdomsskolen Astrid Hauan
Yonatan Shishay Tesfamichael Ungdomsklubben Angela Cristina Fernandez-Hills